Palliativ behandling - Tilvisingsrutinar

Her finn du prosedyre for henvisning til palliative døgntilbod.

Tilvisingsskjema (pdf).pdfTilvisingsskjema for elektronisk utfylling (word)

Alle søknadar til Sunniva sengepost, Palliativ avdeling ved Bergen Røde Kors Sykehjem og Lindrende enhet, Askøy kommune vert behandla av Vurderingsutvalget for palliative plassar i  Bergensområdet.

Henvisningsskjema ligg i DIPS: BL Henvisning palliativ behandling.

Tilvisande instansar utanfor helseføretaka skal nytta eit tilvisingsskjema som kan fyllast ut elektronisk, men inntil vidare må det sendast per faks, evt per post til:

Vurderingsutvalget for palliative plasser
c/o Sunniva avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Postboks 6165
5892 Bergen
Faks: 55 97 93 99

 

Vurderingsutvalget er samansett av ein representant frå kvar av dei følgande instansar: 

  • Bergen kommune
  • Bergen Røde Kors Sykehjem
  • Sunniva avdeling for lindrende behandling
  • Palliativt team, Seksjon smertebehandling og palliasjon ved Haukeland universitetssjukehus
  • Lindrende enhet i Askøy kommune

Utvalget vurderer alle søknadar med tanke på å gi pasienten eit tilbod på rett stad og nivå og til rett tid. Søknadsvurderinga kan supplerast med samtale med innsøkande instans og / eller tilsyn hjå pasienten. Utvalget tilstreber rask saksbehandling, med faste møte kvar tysdag og torsdag.

Fann du det du leita etter?