HELSENORGE

Palliativ behandling - Tilvisingsrutinar

Henvisning til palliative døgntilbod.

Tilvising for pasientar innlagd ved Haukeland universitetssjukehus
og ekstern tilvising


​​Tilvisingsskjemaet/henvisningsskjemaet er under oppdatering og vert lagt ut her igjen så snart det er klart.

Fann du det du leita etter?