NICE retningslinje for omsorg til døyande i England

Retningslinja blei publisert i desember 2015 og gjeld vaksne (over 18 år) som er døyande. Målet med retningslinja er å betre behandling, pleie og omsorg i livets aller siste dagar og føreset respektfull kommunikasjon med pasient og pårørande.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.