Behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande vaksne. Dei fire viktigaste medikamenta

KLB har i samarbeid med Sunniva senter for lindrende behandling utarbeidd behandlingsalgoritmar for lindring av dei vanlegaste symptoma i livets sluttfase.