HELSENORGE

Nettverk av sosionomar i Helseregion Vest

Kompetansenettverket er regionalt og består av sosionomar i Helseregion Vest som jobbar innanfor palliasjon.

Nettverket blei starta i desember 2020 og har fokus på sosialt arbeid i møte med pasientar, pårørande og etterlatne. Vi har også fokus på samhandling, utveksling av erfaring, fagleg oppdatering og kompetanseheving. 

Pallnet. Register for ressursnettverk. Navn og kontaktinfo til alle ressurspersonar i nettverka i Helseregion Vest kan søkast opp i registeret

Fann du det du leita etter?