HELSENORGE

Mangel på Ketalar injeksjon – oppdatering frå Legemiddelverket

Ketalar injeksjonsvæske er forventa tilbake i desember 2023. Det er derfor gitt høve til midlertidig refusjon på blåresept av andre ketamin injeksjonsvæsker. 

​​Legemiddelverket har oppdatert informasjonen om mangelen og gjort det mogeleg å få utlevert ketamin injeksjonsvæske, på blåresept, slik det er for Ketalar.

Reint praktisk må lege skrive resept på Ketalar injeksjonsvæske, på blå resept §2 -90. Apoteket vil byte til anna ketamin injeksjonsvæske med same styrke og endre opplysningar om refusjon slik at dei samsvarar med opplysningar frå Legemiddelverket. 

Les meir om dette hos Legemiddelverket