HELSENORGE

Lindrande behandling til personar med utviklingshemming

Ny internasjonal spørjeundersøking gir ei unik moglegheit til å gi innspel og dele erfaringar på området - uansett kor mykje eller lite det er.  

Om lag to prosent av befolkninga har ei utviklingshemming. Dersom tilgangen til eit palliativt tenestetilbod var lik for alle, ville det i praksis bety ein av 50 av pasientar, ifølge forskargruppa i EAPC Intellectual Disability Group.
 
Spørjeundersøkinga PEPIC19, International Survey of Palliative and End-of-Life Care, People with Intellectual & Developmental Disabilities (IDD) & Covid-19, er open til 1. mars 2021. Merk at undersøkinga og kommentarar no kan (be)svarast på norsk eller anna vald språk.   

Lenker til:
spørjeundersøkingameir informasjon om undersøkinga: PEPIP19 survey, including details of the project team