HELSENORGE

Kva er lindrande behandling?

Lindrande behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med sjukdom som ikkje kan lækjast og kort forventa levetid.

Fann du det du leita etter?