Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen


Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet


Informasjon om Montebello-Senteret  


Palliasjon nivå C for sjukepleiarar, 13.-14. mars 2018, i Bergen (pdf)
Dette kurset er nå fullteikna.
Målgruppe: Sjukepleiarar med vidareutdanning i kreftsjukepleie eller palliativ sjukepleie.
Tema vert blant anna: Førebuande samtale. Malign tarmobstruksjon. Rus og palliasjon. Utviklingshemming og palliasjon. Sjukepleiars koordinerande rolle i palliasjon.


Palliasjon i et samfunn i endring, 22. mars 2018, 
Store auditorium, Haukeland universitetssjukehus, Bergen   (pdf)

Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus, markerer sitt 10-års jubileum med ope seminar


Åndelig og eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende. Kvalitet og verdier.

Dato: 4. april 2018 12:00 - 15:00

Stad: Haugesund


Fagdag i lindrende behandling (pdf)

Dato: 18. april 08:00 - 11.30 og 12:30 - 15:30

Stad: Karmøy


Fagdag om trus- og livssynsmangfald i møte med sjukdom og død

Dato: 25. april 2018 09:00 - 15:00

Stad: Stavanger


Grunnkurs i palliasjon 25. og 26. april 2018

For tilsette i Helse Bergen. Sjå meir info på Innsiden under "Skjer snart"


Fagdag i lindrende behandling (pdf)

Dato: 3. mai 2018 09:00 - 12:00 og 13:00 - 16:00

Stad: KarmøyNasjonale konferansar

Landskonferansen i Palliasjon 2018 "Lys i mørket". 12.-14. september 2018 i Bodø

Frist for innsending av abstract er 01.04.2018Internasjonale konferansar

Toronto Global Cancer Control Conference; Creating the Future, 1.-3. mars 2018, Toronto, Kanada


10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care, 24.-26. mai 2018, Bern, Sveits


International Seminar of EAPC RN and the EAPC Reference Group on Public Health and Palliative Care: Public Health Reserarch in Palliative Care, 26.-27 oktober 2018, Brussel, Belgia


8th Internation SEminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network12.-14. desember 2018, Edinburgh, SkottlandFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.