Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Med atterhald om avlysing eller utsetting

Kurs og seminar: 

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon, 19.03.2020, i Bergen

Avlyst
Fagdagen er eit samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen i Vestland


Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen

Sjå Læringsportalen for info og påmelding.

Nasjonale seminar og konferansar:

Landskonferansen i palliasjon, er utsett til 3.-5. mars 2021, Oslo

  Flyer (pdf)


20. Landskonferanse i Kreftsykepleie, 15.-17. september 2021, Kristiansand

Flyer (pdf)

Internasjonale konferansar:

Cancer in Peoble with Intellectual Disabilities - Conference and workshop, 18.-19. mai 2020, Frambu, OsloAvlyst - ny dato ikkje lagt ut
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse arrangerer denne første internasjonale konferansen i lag med Frambu kompetansesenter for svært sjeldne diagnoser


2021:

17th World Congress of the European Association for Palliative Care, 20.-22. mai 2021, Helsinki, Finland
Fann du det du leita etter?