Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Med atterhald om avlysing eller utsetting

Kurs og seminar: 

Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon, 19.03.2020, i Bergen

Avlyst
Fagdagen er eit samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland universitetssjukehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen i Vestland


Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen

Sjå Læringsportalen for info og påmelding.

Nasjonale seminar og konferansar:

Landskonferansen i palliasjon, 9.-11. september 2020, Oslo

        Flyer (pdf)

Internasjonale konferansar:

6:e Nationella konferensen i palliativ vård, 11.-12. mars 2020, Östersund, Sverige

Cancer in Peoble with Intellectual Disabilities - Conference and workshop, 18.-19. mai 2010, Frambu, OsloAvlyst - ny dato ikkje lagt ut
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse arrangerer denne første internasjonale konferansen i lag med Frambu kompetansesenter for svært sjeldne diagnoser11th World REsearch Congress of the European Association of Palliative Care, 14.-16. mai 2020, Palermo, Italia


2021:

17th World Congress of the European Association for Palliative Care, 20.-22. mai 2021, Helsinki, Finland
Fann du det du leita etter?