Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen


Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet


Informasjon om Montebello-Senteret  


Palliasjon nivå C for sjukepleiarar, 13.-14. mars 2018, i Bergen
Målgruppe: Sjukepleiarar med vidareutdanning i kreftsjukepleie eller palliativ sjukepleie.
Tema vert blant anna: Førebuande samtale. Malign tarmobstruksjon. Rus og palliasjon. Utviklingshemming og palliasjon. Sjukepleiars koordinerande rolle i palliasjon.
Endeleg program og påmeldingsinfo vert lagt ut i januar 2018


Nasjonale konferansar

Landskonferansen i Palliasjon 2018 "Lys i mørket". 12.-14. september 2018 i Bodø

Frist for innsending av abstract er 01.04.2018



Internasjonale konferansar

Toronto Global Cancer Control Conference; Creating the Future, 1.-3. mars 2018, Toronto, Kanada


10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care, 24.-26. mai 2018, Bern, Sveits


International Seminar of EAPC RN and the EAPC Reference Group on Public Health and Palliative Care: Public Health Reserarch in Palliative Care, 26.-27 oktober 2018, Brussel, Belgia


8th Internation SEminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network
12.-14. desember 2018, Edinburgh, Skottland




Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.