Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar: 


Markering av Verdensdagen for lindrende behandling,
Ope folkemøte på Litteraturhuset i Bergen, 15. oktober 2019, kl 19.00

Teoretisk grunnkurs i onkologi, 25.-29. november 2019, Trondheim

Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen

Sjå Læringsportalen for info og påmelding.

Presentasjonar frå Fagdag i grunnleggende palliasjon, 24.04.19, i Stavanger:

Grunnleggende palliasjon (pdf)Grunnleggende smertebehandling (pdf)Lindring i livets sluttfase (pdf)Smerter (pdf)Samarbeid i praksis (pdf)

Psykologens møte med den palliative pasienten (pdf)Pasienter med palliative behov (pdf)Verdier ved livets slutt  (pdf)

Nasjonale seminar og konferansar:

På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende. Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus inviterer til seminar under Arendalsuka, 13. august 2019 
Lenke til invitasjonsplakat og lenke til streamingopptak av seminaret
Jubileumskonferanse i anledning Hospice Lovisenberg - Senter for lindring og livshjelp sitt 25 års jubileum "Lindrende behandling i en helsetjeneste i endring", 11. oktober 2019, Oslo

2020:

Landskonferansen i palliasjon, 9.-11. september 2020, Oslo

Internasjonale konferansar:

9th International SEminar of the PRC, 23.-25. oktober 2019, Krems, Østerrike 6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person "A Good Ending - Good for All", 6.-7. november 2019, Bergen, Norge Flyer (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.