Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen


Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet


Informasjon om Montebello-Senteret  


Den tredje flokken.
Hvordan  være en støttespiller når noen nær deg blir alvorlig syk.

Åpent folkemøte i Sola kulturhus 3. oktober 2017
Markering av Verdensdagen for lindrende behandling
World Hospice and Palliative Care Day, WHPCD


Hvordan være en støttespiller når noen du kjenner blir alvorlig syk?

Åpent folkemøte på Litteraturhuset i Bergen 14. oktober 2017.
Markering av Verdensdagen for lindrende behandling 2017 (World Hospice and Palliative Care Day, WHPCD)

Lenke til stream av arrangementet på youtubeProsjekt i lindrande behandling i kommunehelsetenesta:
Kurs i søknadsskriving for kommunar i Helseregion Vest, 24. oktober 2017, i Bergen


Smertebehandling, 6.-7. november 2017, i Bergen


Palliativ fagdag i Helse Fonna, 8. november 2017, i Haugesund


Fagseminar i palliasjon. NORPAL - ein plan for palliasjon i Nordfjord. 
9. november 2017, i Førde


Fagdag i palliasjon, for alle kommunar i Nordfjord. 22. november 2017. Prosjektgruppa NORPAL arrangerer denne fagdagen, som er gratis. Påmelding til post@vagsoy.kommune.no   Kontaktperson Pia Gjørsvvik Kverneland, kreftsjukepleiar, tlf 97 59 96 31


Nasjonale konferansar

Den 7. Nordiske Hospicekonferansen. Hvor går grensen? Hvordan leve når døden nærmer seg - hva tilbyr vi og hva tillater vi?
20.-22. september 2017, Oslo


18. Landskonferanse i kreftsykepleie: " I storm og stille" 
Ålesund 27.-29.september 2017


Landskonferansen i Palliasjon 2018 "Lys i mørket". 12.-14. september 2018 i Bodø


Internasjonale konferansar

7th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network 5.-7. oktober 2017, Oslo