Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

Informasjon om Montebello-Senteret


Markeringar av Verdsdagen for lindrande behandling


I sort/hvitt - og fine farger. Om aksept av livet, med døden som reisefølge

Temakveld i Sola kulturhus, 2. oktober 2018

Invitasjonsplakat (pdf)      Følgetekst til invitasjonsplakaten (pdf)


Palliativ fagdag / Fagdag i grunnleggande palliasjon. 30. oktober 2018, i Haugesund

Fagdagen gir innføring i grunnleggande palliasjon med fokus på lindrande behandling og pleie til alvorleg sjuke og døyande menneske.
Fagdagen er meint som eit supplement til introduksjonskurs for nye ressurspersonar i nettverket.
Invitasjon og program for fagdagen (pdf)


Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen, 2.-3. oktober 2018

Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding

Palliasjon nivå C for sykepleiere, 6.-7. desember 2018, i Bergen

Vårens kurs vart raskt fullteikna, så det er same tema denne gang 
  • forberedende samtale
  • malign tarmobstruksjon
  • utviklingshemning og palliasjon
  • rus og palliasjon
  • sjukepleiarens koordinerande rolle i palliasjon.

    Påmelding opnar i midten av september. Maks 40 deltakarar.

Nasjonale konferansar


Internasjonale konferansar

International Seminar of EAPC RN and the EAPC Reference Group on Public Health and Palliative Care: Public Health Reserarch in Palliative Care, 25.-26 oktober 2018, Brussel, Belgia8th Internation SEminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network12.-14. desember 2018, Edinburgh, Skottland6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person "A Good Ending - Good for All", 6.-7. november 2019, Bergen

Flyer (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.