Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Med atterhald om avlysing eller utsetting

Kurs og seminar: 

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet


Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen samt tilbod om digital deltaking for eksterne 

Neste kurs vert 30.09.-01.10.2021

Sjå Læringsportalen for info og påmelding for tilsette i Helse Bergen.Det vert lagt ut link til påmelding for digital deltaking for eksterne

Nasjonale seminar og konferansar:


20. Landskonferanse i Kreftsykepleie, 15.-17. september 2021, Kristiansand

Flyer (pdf)


2022:

Landskonferansen i palliasjon, 14.-16. september 2022, Molde

Internasjonale seminar og konferansar:


17th World Congress of the European Association for Palliative Care, 6. - 8. oktober 2021, online
2022:

7th International Public Health Palliative Care Conference (PHPCI2022),  20.-23. september 2022, Brugge, Belgia

Fann du det du leita etter?