Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

Informasjon om Montebello-Senteret


Palliasjon nivå C for sykepleiere, 6.-7. desember 2018, i Bergen

Vårens kurs vart raskt fullteikna, så det er same tema denne gang.
Maks 40 deltakarar.
Tema:
  • forberedende samtale
  • malign tarmobstruksjon
  • utviklingshemning og palliasjon
  • rus og palliasjon
  • sjukepleiarens koordinerande rolle i palliasjon.


NORPAL - Innføring av pasientforløp i palliasjon

Prosjektgruppa i NORPAL inviterer til fagseminar

Erfaringsdeling og opplæring til helsepersonell som ikkje har deltatt på undervisningsdagane hausten 2018.
16. januar 2019, Skei Hotell, Jølster

Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen, 24.-25. april 2019

Sjå Læringsportalen for info og påmelding


Nasjonale konferansar

Røroskurset NFPM. Norsk Forening for Palliativ Medisin inviterer til kurs i etikk, kommunikasjon, rettleiing og meistring for legar som arbeider i palliativ medisin. 15.-27. mars 2019, Røros hotell

Norsk Barnesmerteforening sitt vårkurs 2019 - Barnepalliasjon, 6. mai 2019

19. landskonferansen i kreftsykepleie, 11.-13. september 2019, Sarpsborg

Internasjonale konferansar

8th Internation SEminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network12.-14. desember 2018, Edinburgh, Skottland

2019

EAPC 2019 16th World Congress of the European Association for Palliative Care, 23.-25. mai 2019, Berlin, Tyskland

6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person "A Good Ending - Good for All", 6.-7. november 2019, Bergen, Norge
Flyer (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.