HELSENORGE

Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Med atterhald om avlysing eller utsetting

Kurs og seminar:


Markeringar av Verdsdagen for lindrande behandling 2022


Grunnkurs i palliasjon, Bergen

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

K​urs i klinisk kommunikasjon for legar. Arrangør: Verdighetsenteret

Kursdatoar i 2022: 10.-11. mai, Bergen. 13.-14. juni, Vesterålen. ​24.-25. oktober, Oslo

​Nasjonale seminar og konferansar:

2022:


2023:

21. landskonferanse i kreftsykepleie "Opp og fram, sammen i ulendt terreng", 13.-15. september 2023, Tønsberg

Frist for innsending av abstrakts er 1. mars 2023


Internasjonale seminar og konferansar:

​​​
12th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre, 16.-18. november 2022, Aarhus, DanmarkEAPC 18th World Congress, 15.-17. juni 2023, Rotterdam, Nederland​

Fann du det du leita etter?