Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

Hvordan forholder vi oss til barn som sørger?

Temakveld som retter seg mot personale i skule og barnehage, legar, helsepersonall, prester/diakoner, PPT, barnevern og andre interesserte
Arrangør: Kreftkoordinatortjenesten i Bergen og Nordhordland
21. januar 2019, Åsane kultursenter, Bergen

Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon,
21. mars 2019, i Bergen

Fagdagen er eit samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen

Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen, 24.-25. april 2019

Sjå Læringsportalen for info og påmelding


Nasjonale konferansar

Røroskurset NFPM. Norsk Forening for Palliativ Medisin inviterer til kurs i etikk, kommunikasjon, rettleiing og meistring for legar som arbeider i palliativ medisin. 15.-17. mars 2019, Røros hotell

Norsk Barnesmerteforening sitt vårkurs 2019 - Barnepalliasjon, 6. mai 2019

19. landskonferansen i kreftsykepleie, 11.-13. september 2019, Sarpsborg

Internasjonale konferansar

2019

EAPC 2019 16th World Congress of the European Association for Palliative Care, 23.-25. mai 2019, Berlin, Tyskland

6th Annual Research Conference of the International Collaborative for Best Care for the Dying Person "A Good Ending - Good for All", 6.-7. november 2019, Bergen, Norge
Flyer (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.