Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Kurs og seminar 

Palliative fagdagar i Bergen

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

Informasjon om Montebello-Senteret  

Fagdag i grunnleggende palliasjon  (pdf)
Dato: 25. april 2018, Stavanger

Presentasjonar frå fagdagen:

Hva er palliasjon? (pdf)

Tverrfaglighet og samarbeid i praksis (pdf)

Grunnleggende smertebehandling og ESAS (pdf)

Den døende pasienten (pdf)

Åndelige og eksistensielle behov (pdf)

Ivaretakelse av pårørende (pdf)


Palliativ fagdag / Fagdag i grunnleggende palliasjon. 30. oktober 2018, i Haugesund

Fagdagen gir innføring i grunnleggande palliasjon med fokus på lindrande behandling og pleie til alvorleg sjuke og døyande menneske. 
Fagdagen er meint som eit supplement til introduksjonskurs for nye ressurspersonar i nettverket. 

Grunnkurs i palliasjon, for tilsette i Helse Bergen, 2.-3. oktober 2018
Sjå Læringsportalen for meir info og påmelding

Palliasjon nivå C for sykepleiere, 6.-7. desember 2018, i Bergen

Vårens kurs vart raskt fullteikna, så det er same tema denne gang 
  • forberedende samtale
  • malign tarmobstruksjon
  • utviklingshemning og palliasjon
  • rus og palliasjon
  • sjukepleiarens koordinerande rolle i palliasjon.

    Påmelding opnar i midten av september. Maks 40 deltakarar.

Nasjonale konferansar

Landskonferansen i Palliasjon 2018 "Lys i mørket". 12.-14. september 2018 i Bodø


Internasjonale konferansar

International Seminar of EAPC RN and the EAPC Reference Group on Public Health and Palliative Care: Public Health Reserarch in Palliative Care, 26.-27 oktober 2018, Brussel, Belgia

8th Internation SEminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network12.-14. desember 2018, Edinburgh, SkottlandFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.