HELSENORGE

Kurs, seminar og konferansar

På denne sida presenterer vi nasjonale og internasjonale kurs, seminar og konferansar innan lindrande behandling.

Med atterhald om avlysing eller utsetting

Kurs og seminar:

​​Grunnkurs i palliasjon, Bergen

Kreftforeninga sine kurstilbod på Vestlandet

K​urs i klinisk kommunikasjon for legar. Arrangør: Verdighetsenteret

​Nasjonale seminar og konferansar:

2023:

21. landskonferanse i kreftsykepleie "Opp og fram, sammen i ulendt terreng", 13.-15. september 2023, Tønsberg

​​

Smertebehandling, 6.-7. november 2023, i Bergen​


2024:

Landskonferansen i palliasjon, 11.-13. september 2024, i Bergen

Internasjonale seminar og konferansar:

End-of_life Care Research Group arrangerer fleire aktuelle webinar ila våren: ​
​11. mai: Thematic analysis by prof. Victoria Clarke
31. mai: The Case for Public Health Palliative Care

EAPC 18th World Congress, 15.-17. juni 2023, Rotterdam, Nederland​

Fann du det du leita etter?