HELSENORGE

Grunnkurs i palliasjon

Grunnkurs i palliasjon er eit to-dagars tverrfagleg kurs i grunnleggande palliasjon, som vert arrangert to ganger årleg, vår og haust. Kurset retter seg mot samtlege faggrupper som jobber med denne pasientgruppa.

Kurset vert arrangert av Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Palliativt team og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB).

Kursdatoar i 2022 

  • ​04.-05. april. Påmeldingsfrist 30.03.22 
  • 26.-27. september

Tilsette i Helse Bergen melder seg på kurset via Læringsportalen.

Eksterne deltakarar

Eksterne kan delta digitalt. Kr 1000,- for begge dagane. Påmelding via deltager.no​
For digital deltaking vil lenke bli sendt ut på e-post dagen før kurset, ver obs på å også sjekke «søppelpost».

Målsetting

  • ​Økt kunnskap om grunnleggande palliasjon og symptomlindring
  • Innblikk i kommunikasjon som verktøy 
  • Økt forståing for tverrfaglig tilnærming og samhandling
  • Moglegheit til å reflektere over eigne haldningar og utfordringar knytt til arbeid med alvorleg sjuke og døyande
  • Moglegheiter til å utveksle erfaringar og få inspirasjon til eigen arbeidskvardag 

Godkjenningar​

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet for sjukepleiarar og hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/fagarbeidarar,  Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapiforbund.


Fann du det du leita etter?