HELSENORGE

Grunnkurs i palliasjon

Grunnkurs i palliasjon er eit to-dagars tverrfagleg kurs i grunnleggande palliasjon, som vert arrangert to ganger årleg, vår og haust. Kurset retter seg mot samtlege faggrupper som jobber med denne pasientgruppa.

Kurset vert arrangert av  Palliativt team, Smertebehandling og palliasjon og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB).

Kursdatoar i 2023 

  • ​12. og 13. april 
  • 26.-27. september

Tilsette i Helse Bergen melder seg på kurset via Læringsportalen.

​Målsetting

  • ​Økt kunnskap om grunnleggande palliasjon og symptomlindring
  • Innblikk i kommunikasjon som verktøy 
  • Økt forståing for tverrfaglig tilnærming og samhandling
  • Moglegheit til å reflektere over eigne haldningar og utfordringar knytt til arbeid med alvorleg sjuke og døyande
  • Moglegheiter til å utveksle erfaringar og få inspirasjon til eigen arbeidskvardag 

Godkjenningar​

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet for sjukepleiarar og hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/fagarbeidarar,  Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapiforbund.

Kontaktpersonar

Lise Amundsen og Anne Watne, Palliativt team, Smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus. 
E-post: lindrende.​behandling@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?