HELSENORGE

Grunnkurs i palliasjon

Grunnkurs i palliasjon er eit to-dagars tverrfagleg kurs i grunnleggande palliasjon, som vert arrangert to gonger årleg, vår og haust. Kurset retter seg mot samtlege faggrupper som jobbar med denne pasientgruppa.

Kurset vert arrangert av  Palliativt senter og Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB).

Kursdatoar i 2023 

12.-13. april. Lenke til påmelding via deltager.no

Program for kurset

​26.-27. september, med mulighet for digital deltagelse

Tilsette i Helse Bergen melder seg på kurset via Læringsportalen.

​Målsetting

  • ​Økt kunnskap om grunnleggande palliasjon og symptomlindring
  • Innblikk i kommunikasjon som verktøy 
  • Økt forståing for tverrfaglig tilnærming og samhandling
  • Moglegheit til å reflektere over eigne haldningar og utfordringar knytt til arbeid med alvorleg sjuke og døyande
  • Moglegheiter til å utveksle erfaringar og få inspirasjon til eigen arbeidskvardag 

Godkjenningar​

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet for sjukepleiarar og hjelpepleiarar/omsorgsarbeidarar/fagarbeidarar og Norsk Fysioterapiforbund.

Kontaktpersonar

Lise Amundsen og Anne Watne, Palliativt senter, Haukeland universitetssjukehus. 
E-post: lindrende.​behandling@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?