HELSENORGE

Disputas Nina Elisabeth Hjorth, fredag 10. juni 2022

Doktorgrad om førehandssamtalar ved alvorleg sjukdom.

Overlege Nina Elisabeth Hjorth disputerer fredag 10. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga «End-of-life care: Patients’ preferences and relatives’ experiences, with focus on communication and advance care planning".
Lenke til omtale på UiBs nettsiderLenke til pressemeldinga frå UiB. Det er mogleg å følgje disputasen digitalt