Artikkel om effektar av innføring av tiltaksplan for omsorg til døyande og deira pårørande i sjukeheim

«Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem.» Artikkelen er publisert i siste utgåve av Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr. 2 - 2017.

​Artikkelen presenterer ei spørjeundersøking til pårørande etter forventa dødsfall ved seks sjukeheimar i Bergen kommune, før og etter innføringa av tiltaksplanen.

Lenke til artikkelen  (pdf)


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.