Artikkel om effektar av innføring av tiltaksplan for omsorg til døyande og deira pårørande i sjukeheim

«Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem.» Artikkelen er publisert i siste utgåve av Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr. 2 - 2017.

​Artikkelen presenterer ei spørjeundersøking til pårørande etter forventa dødsfall ved seks sjukeheimar i Bergen kommune, før og etter innføringa av tiltaksplanen.

Lenke til artikkelen  (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.