HELSENORGE

Sarkom: Redusert dose ved preoperativ strålebehandling ved myxoid liposarkom

Målet med studien er å undersøke om man kan oppnå det samme gode resultatet for lokal sykdomskontroll med strålebehandling gitt før operasjon ved å redusere den totale stråledosen og antall strålebehandlinger fra 25 til 18.

Om studien

I tillegg vil studien undersøke om reduksjon i total stråledose og antall strålebehandlinger, vil kunne redusere risikoen for forsinket sårtilheling etter kirurgi, samt redusere senbivirkninger av strålebehandlingen.

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

 1. Alder ≥ 18 år
 2. Biopsiverifisert myxoid liposarkom i tilfeller av:
  A. Primærsvulst uten spredning
  B. Begrenset antall metastaser som kan strålebehandles
 3. Godt funksjonsnivå (ECOG funksjonsklasse 0-2) 
 4. Fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre strålebehandling og operasjon
 5. Skriftlig informert samtykke

Eksklusjonskriterier

 1. Tidligere strålebehandling til aktuelle område
 2. Blodfortynnende medisiner
 3. Graviditet

Kva inneber studien

Behandlingen skiller seg lite fra standard behandling utover redusert stråledose. Kontroller underveis og oppfølging etter behandling følger avdelingens faste rutiner.

Alle deltagere er dekket av sykehusets generelle forsikring og vil få dekket reiseutgifter på vanlig måte.

Sted hvor studien gjennomføres

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Kontaktinformasjon

Pasienter kan kontakte nasjonal utprøver ved prosjektleder Nina Louise Jebsen på e-post for informasjon:

nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Sjekkliste for den som tilviser - detaljar om deltaking i studien

detaljar om deltaking i studien

Henvisning er nødvendig fra behandlende lege dersom pasienten tilhører institusjoner utenfor Haukeland universitetssjukehus eller Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.
Fann du det du leita etter?