HELSENORGE
Undersøkelse om kombinasjon av Nikotinamid ribosid og Pterostilbene kan forsinke sykdomsutviklingen hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

NO-ALS studien

ALS er en alvorlig nevrologisk sykdom med progressive lammelser i armer og ben. Mange pasienter har tale og svelgvansker. Det finnes ingen god behandling. Gjennomsnittlig overlevelse er bare 3 år.

Om studien

Vi mener sykdommen har sammenheng med energisvikt i motoriske nerveceller og vil styrke denne funksjonen ved å tilføre høye dose av Nikotinamid ribosid og Pterostilben. Studien vil ha 2 «armer», en for pasienter med nydiagnostisert ALS (mindre enn et halvt år siden diagnosen) og en arm for pasienter som har hatt diagnosen lenger enn et halvt år. Begge studiearmene vil være placebokontrollerte (medikament blir sammenliknet med «narremedisin»).

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier

Sikker ALS diagnose. Arm 1: ALS diagnose kortere enn 6 måneder siden og ikke alvorlige lammelser pga sykdommen. Arm 2: Sykdomsdiagnose mer enn 6 måneder siden eller alvorlige lammelser pga sykdommen.

Eksklusjonskriterier
Demens, psykisk sykdom som vil påvirke deltagelsen, pasienter som tar vitamintilskudd (Vit B3), Andre alvorlige sykdommer

Studien gjennomføres vil mange større nevrologiske avdelinger i Norge. Den ledes fra Neuro-SysMed i Haukeland universitetssykehus. Totalt skal de inkluderes 180 pasienter i studiets arm 1. Total inklusjonstid er beregnet til 2 år. Alle inkluderte pasienter vil motta «vanlig ALS oppfølging».

For mer informasjon:
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2060568

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999