HELSENORGE

Fase 2 studie: Effekt og sikkerhet ved redusert doseregime på covid-19 vaksine gitt til barn som har gjennomgått covid-19 infeksjon (CoVacc)

Denne forskningen gjennomføres for å få mer kunnskap om hvordan vaksinen virker hos barn og om det er nødvendig med en eller to vaksinedoser hos barn med tidligere Covid-19 infeksjon.

Om studien

I studien vil en undersøke om det er tilstrekkelig beskyttelse med kun en enkelt vaksinedose  sammenlignet med to doser av vaksinen, som er det som er godkjent av europeiske myndigheter. 

Hvem kan delta?

Barn i alderen 5 til og med 11 år, som har hatt COVID-19 infeksjon og hvor foreldrene ønsker at barnet skal vaksineres mot COVID-19, vil kunne vurderes for deltagelse i denne studien. 

Multisenterstudie

Haukeland universitetssjukehus er hovedansvarlig senter i Norge for denne studien.

Dersom dere har spørsmål til studien og/eller ønsker å delta, kontakt: 


Andre deltagende sykehus i Norge, og som kan kontaktes ved interesse for studien: 

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien vil være ca 12 måneder og innebære 4-6 studiebesøk på sykehuset. Om barnet kan være med i studien vurderes basert på sykehistorie og undersøkelse av barnet.

Det er 2 vaksinegrupper i denne studien. Et tilfeldig utvalg (randomisering) vil avgjøre hvilken gruppe barnet deres kommer i. 

Den ene gruppen vaksineres med en vaksinedose, den andre gruppen med to vaksinedoser. Når barnet kommer til sykehuset på studiebesøk vil vi undersøke barnet og det vil bli tatt blodprøver.

Kontaktinformasjon

Klinisk Forskningspost for barn ved Haukeland universitetssjukehus 

Telefon  55 97 57 20 
Epost: kfpb@helse-bergen.no

Camilla Tøndel
Telefon  55 97 57 20
Epost: camilla.tondel@helse-bergen.no


Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999