En fase 3, multisenter studie av Zilucoplan hos forsøkspersoner med generalisert myasthenia gravis

Studien har som formål å vurdere effekten av det komplementhemmende medikamentet zilucoplan på generalisert myasthenia gravis.

Om studien

Forskningsstudien innebærer utprøving av studielegemiddelet zilucoplan, for å finne ut hvor effektivt og trygt det er ved langtidsbehandling av pasienter med generalisert og alvorlig myasthenia gravis. 

Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom der forbindelsen mellom nervene og musklene forstyrres. 

Zilucoplan er utviklet for å hindre at kroppen angriper denne forbindelsen ved å blokkere en komponent i kroppens immunsystem, nemlig komplementsystemet.

Kven kan delta?

Pasienter med alvorlig, generalisert myasthenia gravis i alderen 18 – 75 år.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Professor, lege Nils Erik Gilhus, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, telefon 55 97 5045 eller 930 876 19. nils.gilhus@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?