HELSENORGE

Atopisk eksem hos barn: Behandling med Upadacitinib

Atopisk dermatitt (eksem) er en hudsykdom som pga betennelsesprosessene kan gi utslett og kløe i huden. Denne studien er for barn 2-11 år med alvorlig atopisk eksem, og hvor lokal behandling (kremer) ikke har vært tilstrekkelig, og barna har derfor behov for systemisk behandling (behandling for hele kroppen).

Om studien

Formålet med studien innebærer utprøving av studiemedisinen upadacitinib (ABT-494) i behandling av barn med alvorlig atopisk eksem. Det vil tas blodprøver som måler hvor mye medisin som er i blodet (farmakokinetikk) og vurdere hvor godt medisinen tolereres uten at det oppstår bivirkninger. Alle prøveresultater er viktig for å kunne vurdere hvordan studiemedisinen virker på barnets sykdom.

Hvem kan delta?

Barn 2-11 år som veier 10 kg eller mer, har en diagnose med atopisk eksem med symptomstart for mer enn 6 mnd siden, har prøvd lokal behandling med kremer (topiske kortikosteroider og topiske calcineurinhemmere) i løpet av de siste 12 mnd uten tilfredsstillende effekt eller hvor legen ikke kan anbefale slik behandling. Barnet må falle inn under visse kriterier for blodprøvesvar og fysisk undersøkelse inkludert tidligere sykehistorie for å kunne delta.


Hvordan melde interesse for studien?

Studielege: Camilla Tøndel, Haukeland universitetssykehus, 92 46 83 62
Studiesykepleier: Klinisk forskningspost for barn, Haukeland universitetssykehus, 55 97 57 20
 
Studielege: Heidi Glosli, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 23 07 53 58
Studiesykepleier: Line Samuelsen Raad, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet


Hva innebærer studien?

Vær oppmerksom

Denne studien er utprøvende og det er ikke noe garanti for at barnet vil få noen nytte av å være med i den. Når det gjelder ulemper ved behandlingen, kan det oppstå uønskede hendelser eller bivirkninger ved bruk av studiemedisinen.

Kontaktinformasjon

Studielege: Camilla Tøndel, Haukeland universitetssykehus, 92 46 83 62
Studielege: Heidi Glosli, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 23 07 53 58


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Dersom fastlegen trenger ekstra informasjon utenom det som allerede står, skriv dette inn her, f.eks en sjekkliste/kriterier fastlegen bør ta opp med pasienten.
Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999