Utvekslingsmoglegheiter

Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har fleire partnarsjukehus rundt om i verda kor tilsette frå HUS kan hospitere i ein kortare eller lengre periode.

I Afrika har vi prosjekt i Etiopia, Malawi, Tanzania/Zanzibar og i Sør Afrika, og i Asia samarbeider vi med India og eit barnesjukehus i Nepal.

Avdeling for Internasjonalt samarbeid (AIS) koordinerer dei internasjonale samarbeidsprosjekta til HUS og om lag 30 avdelingar og einingar er involvert. Mellom 10-20 tilsette er til ein kvar tid på utveksling til eit av partnarsjukehusa våre ute i verda. AIS er administrativt ansvarleg for prosjekta og har personellansvar for dei utstasjonerte, mens dei kliniske avdelingane har det faglege ansvaret.

Dei mange prosjekta spenner frå sjukehusadministrasjon til medisinsk teknikk til psykiatri og til ulike kirurgiske fagområder. Dei involverte avdelingane har spissa fokuset sitt slik at dei kun har prosjekt ved eitt av partnarsjukehusa.

For å kunne bidra i prosjekta må du vere tilsett ved HUS og innsatsen/utvekslinga må vere knytt til dei eksisterande prosjekta ved våre faste samarbeidssjukehus.

  • Sjukepleiarar og legar i spesialisering kan hospitere ved eit av samarbeidssjukehus våre som ein del av spesialiseringen sin
  • Overlegar kan bruke OL-permisjonen til å hospitere ute
  • Internt utlyste stillingar i Fredskorps-prosjekta (utlyses i vår-halvåret)
  • Fysioterapeutar, teknikarar, sjukepleiarar og legar som arbeidar på HUS
For spørsmål om utvekslingsmoglegheiter kan du ta kontakt med enten din avdelingsleder, AIS eller kontaktpersonen i prosjektet du er interessert i. 
Fann du det du leita etter?