Prosjektsamarbeid

Laboratorieklinikken bidrar med prøvetaking og analysearbeid for mange medisinske prosjekter.
 
Prosjektansvarlig må sende søknad til ansvarlig avdeling i forkant av prosjektet og prosjektet skal godkjennes av avdelingsledelsen.

Retningslinjer: Service til kliniske FoU-prosjekterSøknadsskjema - prosjektsamarbeid med laboratoriene i Laboratorieklinikken (word)