HELSENORGE

Kurs i blodprøvetaking og prøvehåndtering

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvehåndtering.

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvehåndtering to til fire ganger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesykepleiere, forskere, studenter eller annet personell som utfører blodprøvetaking.

Kursinnhold

  • Preanalytiske forhold som påvirker analyseresultatet
  • Pasientforberedelse
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typer prøverør, og rekkefølge på rør ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Holdbarhet på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningslinjer for oppfølging av stikkskader 

Påmelding

Påmelding for ansatte i Helse Bergen

Ansatte melder seg på via LæringsportalenKursavgift er kr. 3350,-  (inkl. boka «Blodprøvetaking i praksis») og faktureres avdelingen internt i etterkant.

Påmelding for ansatte i Helse Bergen

Påmelding for eksterne deltagere

Kursavgift er kr. 3350,-  (inkl. boka «Blodprøvetaking i praksis»). Kursavgiften betales når man melder seg på. 

Påmelding for eksterne deltagere

Påmeldingsfrist

24. april 

Program

Kl. 08.15
Velkommen - Introduksjon og praktisk informasjon 

Kl. 08.30
Preanalytiske forhold og pasientforberedelser

Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?

Kl. 10.00
Venøs blodprøvetaking
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Kl. 11.00
Blodsmitte og smittevern

kl. 12.00
Lunsj

Kl. 12.30
Praktisk blodprøvetaking

Kl. 14.40
Prøvehåndtering

Kl. 15.30
Oppsummering


Fann du det du leita etter?