HELSENORGE

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire ganger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesykepleiere, forskere, studenter eller annet personell som utfører blodprøvetaking.

Kursinnhold

  • Preanalytiske forhold som påvirker analyseresultatet
  • Pasientforberedelse
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typer prøverør, og rekkefølge på rør ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Holdbarhet på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningslinjer for oppfølging av stikkskader 

Påmelding

Påmelding for ansatte i Helse Bergen via Læringsportalen. Ikke tilgjengelig før neste kursdato er satt. 

Maksimalt antall deltakere: 14

Påmeldingsfrist: 25. august 2022

NB!  Kursavgift blir belastet avdeling med kr. 3350,- ( inkl. boka «Blodprøvetaking i praksis») i etterkant.

Program

Kurs i blodprøvetaking og prøvehåndtering 

Kl. 08.15
Velkommen - Introduksjon og praktisk informasjon 

Kl. 08.30
Preanalytiske forhold og pasientførebuingar

Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?

Kl. 10.00
Blodsmitte og smittevern

Kl. 11.00
Venøs blodprøvetaking
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer

kl. 12.00
Lunsj

Kl. 12.30
Praktisk blodprøvetaking

Kl. 14.40
Prøvehåndtering

Kl. 15.30
Oppsummering


Fann du det du leita etter?