HELSENORGE

Gravidia for gravide med diabetes

Diabetes i svangerskapet kan være en av tre typer:
Diabetes­type­1 ­(finnes ­vanligvis­ før­ svangerskapet)
Diabetes­type­2 ­(finnes ­vanligvis­ før­ svangerskapet)
Svangerskapsdiabetes ­(går ­vanligvis ­over ­etter ­endt svangerskap)

​Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2016.

Forstudie og vegen vidare

Kvinneklinikken skal gjennom eit forstudie hausten 2016 utreie behovet for digitale verktøy for gravide med diabetes. Etter forstudie starter konseptfasen kor me skal få djupare innsikt i muligheitsrommet og kva som trengs for å realisere løysingar. Dette er ein viktig og spennande fase kor idear blir gjort «handfast» gjennom prototypar som skal testast ut og validerast av brukarane. Etter konseptfasen starter hovudprosjektet for å utvikle løysinga for ein større pilot.

Ønska mål for forstudie

Å avdekke ideer til nye digitale konsept som vil være med å utbetre prosessforløpet for gravide med diabetes og svangerskapsdiabetes. Erfaringar og digitale verktøy som utvikles gjennom prosjektene skal kunne deles og distribueras nasjonalt, gjerne via vestlandspasienten.no og helsenorge.no


Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaketFann du det du leita etter?