ECRHS

European Community Respiratory Health Survey.

ECRHS I was carried out in response to the world-wide increase in asthma prevalence in the 1980s, which pointed to environmental factors being important in the development of the disease.

ECRHS are now following up participants for a second time.

European Community Respiratory Health Survey

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.