HELSENORGE

Ny pasientinformasjonsfolder for hypoparathyreoidisme

Nordisk forening for hypoparathyreoidisme har laget en ny informasjonsfolder for pasienter.

​Nordisk forening for hypoparathyreoidisme har laget en ny informasjonsfolder for pasienter.

Folderen er godkjent av European Society of Endocrinology og korrekturlest for norske forhold av Jens Bollerslev , overlege ved Oslo Universitetssykehus,  Ullevål.