Departments

Units and locations

Find department

Accident and Emergency Departmenthttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAccident and Emergency DepartmentA
Addictive Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rusmedisinAddictive MedicineA
Anaesthesia and Surgical Serviceshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikkAnaesthesia and Surgical ServicesA
Bjørgvin District Psychiatric Centerhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senterBjørgvin District Psychiatric CenterB
Cancer Treatment and Medical Physicshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikkCancer Treatment and Medical PhysicsC
Children and Youth Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenChildren and Youth ClinicC
Clinic of Habilitation and Rehabilitationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rehabiliteringsklinikkenClinic of Habilitation and RehabilitationC
Clinical Allergy Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/klinisk-spesialallergologiClinical Allergy MedicineC
Clinical Nutritionhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/medisinsk-avdeling/klinisk-erneringClinical NutritionC
Clinical Trial Unithttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/clinical-trial-unitClinical Trial UnitC
Communicationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaCommunicationC
Department of Clinical Engineeringhttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/medisinsk-teknisk-avdelingDepartment of Clinical EngineeringD
Department of Occupational Therapyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ergoterapiavdelingaDepartment of Occupational TherapyD
Dermatologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/hudavdelingaDermatologyD
Emergency Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/mottaksklinikkenEmergency ClinicE
Emergency Department Short Stay Unithttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/mottaksklinikken/korttidspostenEmergency Department Short Stay UnitE
Financehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/okonomi-og-finansavdelingaFinanceF
Haukeland hotelhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/haukeland-hotellHaukeland hotelH
Heart Diseasehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/hjarteavdelingaHeart DiseaseH
Home Care Equipmenthttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/medisinsk-teknisk-avdeling/behandlingshjelpemiddelHome Care EquipmentH
Housing officehttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/the-housing-officeHousing officeH
Human Resourceshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelingaHuman ResourcesH
Internal Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/medisinsk-avdelingInternal MedicineI
International Collaborationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/internasjonalt-samarbeidInternational CollaborationI
Kronstad District Psychiatric Centerhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senterKronstad District Psychiatric CenterK
Laboratory Medicine and Pathologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/laboratorieklinikkenLaboratory Medicine and PathologyL
Learning and Mastery centre in Bergen - LMShttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanningLearning and Mastery centre in Bergen - LMSL
Maternity Wardhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonenMaternity WardM
Medical Biochemistry and Pharmacology MBFhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologiMedical Biochemistry and Pharmacology MBFM
Medical Geneticshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisinMedical GeneticsM
Neurologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdelingNeurologyN
Neurosurgeryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdelingNeurosurgeryN
Norwegian Centre for Maritime and Diving Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/norsk-senter-for-maritim-medisin-og-dykkemedisinNorwegian Centre for Maritime and Diving MedicineN
Norwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MShttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-skleroseNorwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MSN
Norwegian Registry of Cleft Lip and Palatehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/norwegian-registry-of-cleft-lip-and-palateNorwegian Registry of Cleft Lip and PalateN
Occupational Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdelingOccupational MedicineO
Occupational Outpatient Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/arbeidsmedisinsk-poliklinikkOccupational Outpatient ClinicO
Ophthalmologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/augeavdelingaOphthalmologyO
Oral Surgeryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/department-of-oral-surgeryOral SurgeryO
Ortopedic Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikkOrtopedic ClinicO
Physical medicine and rehabilitationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringPhysical medicine and rehabilitationP
Physiotherapyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelingaPhysiotherapyP
Psychiatryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevernPsychiatryP
Radio Medicohttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/norsk-senter-for-maritim-medisin-og-dykkemedisin/radio-medicoRadio MedicoR
Radiology departmenthttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/radiologisk-avdelingRadiology departmentR
Radiology department, Kysthospitalet in Hagevikhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-kysthospitalet-i-hagevikRadiology department, Kysthospitalet in HagevikR
Recruitment and Temporary Staffing Officehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretRecruitment and Temporary Staffing OfficeR
Regional Centre of Excellence for Palliative Carehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kompetansesenter-i-lindrande-behandlingRegional Centre of Excellence for Palliative CareR
Registry for organ-specific autoimmune diseases ROAShttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/registry-for-organ-specific-autoimmune-diseases-roasRegistry for organ-specific autoimmune diseases ROASR
Research and Developmenthttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelingaResearch and DevelopmentR
Research department, division of psychiatryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/forskingsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernResearch department, division of psychiatryR
Rheumatologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rheumatologyRheumatologyR
Secretariat for hospital managementhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/foretakssekretariatetSecretariat for hospital managementS
Surgical Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kirurgisk-klinikkSurgical ClinicS
The Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreftsenter-for-opplering-og-rehabiliteringThe Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERT
The Coastal Hospital at Hagevikhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikk/kysthospitalet-i-hagevikThe Coastal Hospital at HagevikT
The European Porphyria Network - Epnethttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/nasjonalt-kompetansesenter-for-porfyrisykdommerThe European Porphyria Network - EpnetT
The Norwegian Arthritis Registry - NorArthritishttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/revmatologisk-avdeling/norartrittThe Norwegian Arthritis Registry - NorArthritisT
Thoracic Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/lungeavdelingaThoracic MedicineT
Treatment abroadhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/foretakssekretariatet/utanlandsbehandlingTreatment abroadT
Tuberculosis clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkar/tuberkulose-poliklinikkTuberculosis clinicT
Voss sjukehushttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/voss-sjukehusVoss sjukehusV
Women's Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kvinneklinikkenWomen's ClinicW
Øyane district psychiatric centerhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senterØyane district psychiatric centerØ

Locations

Armauer Hansens hushttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/armauer-hansens-husArmauer Hansens hus
Augebyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/augebyggetAugebygget
Blombakkane 75https://helse-bergen.no/en/steder/blombakkane-75Blombakkane 75
Gamle hovedbygghttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/gamle-hovedbyggGamle hovedbygg
Haukelandhttps://helse-bergen.no/en/steder/haukelandHaukeland
Haukeland Hotelhttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/haukeland-hotellHaukeland Hotel
Hudbyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/hudbyggetHudbygget
Jørgen Sandberg Hushttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/jorgen-sandbergs-husJørgen Sandberg Hus
Konrad Birkhaug's househttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/konrad-birkhaugs-husKonrad Birkhaug's house
Kronstadhttps://helse-bergen.no/en/steder/kronstad-dpsKronstad
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Laboratoriebyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/laboratoriebyggetLaboratoriebygget
Learning and Mastery centre in Bergenhttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/lerings-og-meistringssenteretLearning and Mastery centre in Bergen
Marie Joys' hushttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/marie-joys-husMarie Joys' hus
Nordåshttps://helse-bergen.no/en/steder/nordasNordås
Parkbyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/parkbyggetParkbygget
Sentralblokkahttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/sentralblokkaSentralblokka
Tertnesveien 37https://helse-bergen.no/en/steder/tertnesveien-37-tertnesTertnesveien 37
The Coastal Hospital Hagevikhttps://helse-bergen.no/en/steder/kysthospitalet-i-hagevikThe Coastal Hospital Hagevik
Østre Murallmenningen 7https://helse-bergen.no/en/steder/ostre-murallmenningen-7Østre Murallmenningen 7


​​Did you find what you were looking for?