Urinlekkasje, operasjon ved anstrengelseslekkasje (TVT)

Gynekologi og gynekologisk kreft

Ved urinlekkasje når du anstrenger deg, kan operasjon vere eit alternativ dersom trening eller andre tiltak ikkje har hatt ønska effekt. Den mest vanlege operasjonsmetoden ved slik lekkasje er TVT, eller ulike variantar av han.

 

Innleiing

GYNCARE TVT-bandet består av PROLENE. Dette er eit syntetisk materiale som blir i kroppen, og etter kvart blir innkapsla av kroppens eigne celler. Materialet har vore brukt ved operasjonar i over 30 år, og er kjend for å ikkje framkalle allergiar eller infeksjonar.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Førebuingar heime før operasjon

 • For å unngå å lage små sår i huda, skal du ikkje utføre intimbarbering 2 veker før operasjon. Små sår i huda kan auke faren for infeksjon etter operasjonen. 
 • Du må dusje før du drar heimefrå (same morgon eller kvelden før) med vanleg såpe. Vask deg godt i navlen. Du må gjerne vaske håret, men det er viktig at du er tørr i håret når du møter på operasjonsdagen for å ikkje fryse. 
 • Ikkje ta på deg bodylotion/hudkrem eller sminke etter du har dusja.
 • Fjern eventuell naglelakk, smykkar, ringar og piercingar.
 • Du skal faste dagen før operasjon. Det vil seie ikkje mat, drikke, røyk, snus drops eller tyggegummi etter kl. 24.00 dagen før operasjon. Du kan drikke vatn fram til kl. 06.00, samt pusse tennene.
 • Ta med deg eventuelle faste medisinar. Anestesilege vurderer om det er nokon av dei faste medisinane som du skal ta på operasjonsdagen. Dette får du beskjed om dagen du er inne for operasjonsførebuingar. 

2. Under

Operasjonen går føre seg med lokalbedøving, og avslappande medisin ved behov. Operasjonen tar om lag 30 minutt.

Under operasjonen blir det gjort eit lite snitt på ca. 1 centimeter i framveggen i skjeden. Via snittet blir GYNECARE TVT-bandet ført under midten av urinrøyret for å støtte. Bandet blir ført ut gjennom vevet, og opp på kvar side av urinrøyret og ut gjennom bukveggen like over bekkenbeinet.

Eit smalt instrument (cystoskop) blir ført inn i blæra. Det blir fylt på væske og urinblæra blir undersøkt. Når det er gjort, vil du bli bedt om å hoste slik at urinrøyret beveger på seg. Då kan legen avgjere korleis bandet skal liggje for å gi tilstrekkeleg støtte under urinrøyret.

Når bandet ligg riktig, blir bandets beskyttande plastovertrekk fjerna. Etter dette kan ikkje posisjonen på bandet forskyvast.

Såra i skjeden og magen blir lukka. Stinga i skjeden løyser seg opp av seg sjølv etter nokon veker.

Mange kvinner seier at det følast annleis å late vatnet dei første gongane, inntil blæra tilpassar seg. Vanlegvis kan du late vatnet som normalt etter nokon timar.

3. Etter

Etter operasjonen kan du rekne med ei viss smerte og ømheit rundt såra. Dette forsvinn som regel etter nokon dagar. Vanlege smertestillande tablettar hjelper mot ømheita.

I timane etter operasjonen kan blødinga vere rikeleg, men ho vil avta etter kvart. Noko bløding eller utflod kan fortsetje i opptil ei veke.

Ver merksam

Alvorlege komplikasjonar er sjeldne og skjer hos færre enn 5 av 100 kvinner. Det kan oppstå bløding eller skade på urinblæra i samband med at bandet blir ført inn, problem med å tømme blæra, sterk vatnlatingstrong, indre blodutreiingar og infeksjonar.

Desse komplikasjonane er sjeldne og gir vanlegvis ikkje varige mén.

Kontakt

Gynekologi og gynekologisk kreft
Oppmøte

Oppmøte enten på Dagkirurgisk avdeling i 2. etasje eller på sengepost i 3. etasje på Kvinneklinikken. Det vil stå i innkallingsbrevet kor du skal møte.

Ved spørsmål før innlegging:
Innleggingskontoret på Kvinneklinikken - telefon 55 97 42 46

Ved spørsmål under eller etter innlegging:
Dagkirurgisk avdeling - telefon 55 97 42 92 før kl. 15.00
Seksjon for generell gynekologi - telefon 55 97 42 21

Telefon
55974200
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
Resepsjon 55974200 | Telefaks 55974968

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Daglige rutiner på sengeposten

​Legevisitt skjer vanlegvis mellom kl. 09.00-12.00, og vi har vaktskifte mellom kl. 14.30 og 15.00.

Mattilbod

​På sengepost har vi bufféservering i spisesalen som vi deler med Seksjon for generell gynekologi:

Kl. 08.00-10.00 Frukost
Kl. 12.00-13.00 Lunsj
Kl. 16.00-17.00 Middag
Kl. 20.00-21.00 Kvelds 

Behandling hos oss kan og vere ikkje-operativ behandling. Døme på det er hormonbehandling, cellegift og strålebehandling. Strålebehandling blir gitt på Seksjon for stråleterapi ved Kreftavdelinga, etter du har vore gjennom ein utgreiing og har blitt undersøkt hos oss.  

Overnatting

​Seksjonen har eit godt samarbeid med Haukeland Hotell og fleire av pasientane som blir behandla hos oss bur der. Pårørande har også moglegheit til å overnatte på hotellet.

Sjå nettsida til Haukeland hotell

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.