HELSENORGE

Spiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløp

Spiseforstyrring er ei fellesnemning for fleire tilstandar med forstyrra spisemønster og med ulik grad av alvor og årsakssamanheng. Dei mest kjente tilstandane er anoreksi, bulimi og overspisingsliding.