HELSENORGE
For barn og unge

Røntgen av blæra og urinvegar - miksjonscystografi

Miksjonscystografi (MUCG) er ei røntgenundersøking av blæra og urinvegane. Denne undersøkinga tas for å kartlegge funksjonen av blæra og kva som skjer når du tisser.