HELSENORGE

Rehabilitering - amputasjon av arm/hånd/finger, proteser og grepsforbedring

Etter amputasjon av arm, hånd eller finger kan det være behov for tilpasning av proteser og/eller grepsforbedringer. Dette er ortopediske hjelpemidler som kompenserer for manglende armlengde og/eller grepsfunksjon.