HELSENORGE
Informasjon til barn, unge og foreldre

Pylorusstenose - operasjon

Pylorusstenose er en forsnevring eller fortykkelse av lukkemuskelen (pylorus) mellom magesekk og tolvfingertarm. Dette fører til forhindret tarmpassasje hos spedbarn 2-4 mnd. Tilstanden er vanligvis medfødt.