HELSENORGE

Morsmelkgiver

Pasientar på nyfødt intensiv-avdelingar er sjuke nyfødde og for tidleg fødde barn. For desse barna er morsmjølk det aller beste ernæringsgrunnlaget. Morsmjølka er unikt tilpassa det nyfødde barnets stoffskifte og tarm.