HELSENORGE
Informasjon til barn, unge og foreldre

Magesmerter- akutte

Det er mange årsaker til akutt oppståtte magesmerter. For nokre av desse er det viktig at du kjem tidleg til behandling. Vent derfor ikkje for lenge med å oppsøke fastlege/legevakt.