Graviditet - fosterdiagnostikk

Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Fosterdiagnostikk er å stille ein diagnose på foster før det er fødd. Ein kan bruke genetiske undersøkingar av celler i fostervatn eller frå morkaka, og blodprøvar av mor. Diagnostikken er regulert ved Bioteknologilova.

Før

Skal du ta fostervatnsprøve eller morkakeprøve (invasiv prøve), er det fint om du tar med deg prøvesvar på blodtypen din om du har eit skriftleg notat på dette (for eksempel helsekort frå tidlegare svangerskap).

Under

Prøvane og undersøkinga blir utført på fostermedisinske avdelingar av fostermedisinarar og jordmødrer. Metodane som blir brukt er delt i ikkje-invasive metodar og invasive metodar.

Metodar utan inngrep (ikkje-invasive metodar)

  • Tidleg ultralyd med nakketranslusensmåling: Blir utført mellom veke 11 og 14 i svangerskapet. Alle fostera har då ein liten væskebrem under huda i nakken som kallast for nakketranslusens (nuchal translucency). Er hevelsen i nakken auka, er det auka risiko for kromosomsjukdom hos fosteret, for eksempel Down's syndrom (trisomi 21). Auka hevelse kan ein også sjå ved andre tilstandar som for eksempel hjartefeil, men fosteret kan også vere heilt friskt.
  • Blodprøvar av mor: Blodprøve der ein ser etter spesielle markørar i blodet for å gi ei risikovurdering av om fosteret kan ha kromosomsjukdom. Testen blir vanlegvis utført i svangerskapsveke 8-13.

Kombinasjonen av tidleg ultralyd og blodprøvar av mor (duo test) aukar moglegheita for å oppdage sjukdomsteikn. Ikkje-invasive metodar medfører ingen risiko for mor eller foster.

For nokon vil det vere grunn til å ta undersøkingar som krev invasive metodar.

Metodar med inngrep (invasive metodar)

Kva slags analysar som blir utført på materialet kjem an på årsaka til at du blir tilvist, og ein total risikovurdering.

  • Fostervatnsprøve: Utførast etter fullgåtte 15 svangerskapsveker med ultralydrettleia innstikk gjennom mor si mage og uttrekk av fostervatn.
  • Morkakebiopsi: Utførast etter fullgåtte 10 svangerskapsveker med ultralydrettleia tilgong gjennom mors mage eller skjeda.

Invasive metodar kan medføre ein viss risiko for mor eller foster.

Etter

Ved invasive metodar vil avdelinga for medisinsk genetikk analysere prøvane og formidle resultatet frå prøvane til deg, din lege eller jordmor og avdelinga der prøvane er utført.  Du blir kalt inn til samtale når svara frå undersøkinga er klare.

Kontaktinformasjon

Fostermedisin og ultralyd
Telefon
55 97 43 31
måndag - fredag 08.00-15.30
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Kart)
5053 Bergen
Telefon
Resepsjon 55 97 42 00 | Telefaks 55 97 49 68

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?