HELSENORGE
Psykisk helsevern for barn og unge

Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er ei terapiform for deg som strever med sjølvskading. Mange som sjølvskadar gjer det bare ein eller få gangar. Men for andre blir dette ei måte å handtere vanskane på som preger liva deira både på kort og lang sikt. DBT er også nyttig dersom du strevar med sjølvmordstankar eller gjer forsøk på sjølvmord. All sjølvskading skal bli tatt på alvor! Det å skade seg over lengre tid kan senke terskelen for kan som blir opplevd farleg å gjere mot seg sjlv, og kan føre til stadig meir alvorleg skade mot eigen kropp og eiget liv.

Innleiing

Det er mange grunnar til sjølvskading. Nokon kjenner ein sterk indre psykisk smerte, at du straffar deg sjølv eller andre, eller at du ønsker hjelp, men ikkje klarer å sei det. Følelsane eller situasjonen kan kjennast uhåndterleg og uløseleg. Å skade seg sjølv kan gje ein kortvarig lette, men er ein dårleg løsning på lang sikt. 

I DBT jobber vi med å finne og trene på andre og mindre problematiske måter å handtere sterke og ubehagelege følelser på.
 
Sjå også meir informasjon på helsenorge.no:


Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Før vi kan starte behandlingamå du møte til vurderings- og kartleggingssamtalar. Da snakkar vi med deg og foreldre/omsorgspersonar om disse vanskane, kor lenge du har hatt det vanskeleg og om du ønsker hjelp. Etter samtalen drøfter vi i DBT-teamet om vi tror at vi kan hjelpe deg med vanskane dine. Du/dere vil også få meir informasjon om DBT.

Under

DBT er ein krevande behandling som ofte strekker seg over 16-20 veker. Den krever aktiv deltaking frå både deg og foreldre/omsorgspersonar.
 
Behandlinga føregår både i gruppe og i individualterapi. Individualterapien er 1 time i veka.
 
I gruppa får dere undervisning i fem ulike ferdigheiter som er nødvendige for å handtere vanskene på ein mer hensiktsmessig måte. Vi diskuterer aktuelle tema, og støtter Kvarandre underveis i behandlinga.

Etter

Når den planlagde terapien er gjennomført, vil vi snakke med deg om behovet for vidare behandling eller oppfølging. Dersom det er behov samarbeider vi med andre om oppfølginga, til dømes poliklinikken, barnevern, PPT, skule og kommunehelsetenesta.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Glasblokkene

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Fann du det du leita etter?