Beinamputasjon - rehabilitering

Målgruppen er barn, unge og voksne som etter en benamputasjon trenger kompleks rehabilitering og kan nyttiggjøre seg tilbudet vårt gjennom aktiv deltakelse. Målet med rehabiliteringen er at du tilegner deg kunnskap om skaden og dens følgevirkninger, mestrer din nye livssituasjon og oppnår størst mulig grad av selvstendighet i daglige aktiviteter.