Abort - Spontanabort

Gynekologisk poliklinikk

Opp til 20 prosent av alle svangerskap ender med spontanabort, så det er dessverre ganske vanleg.

Innleiing

Ein spontanabort vekkjer ofte mange kjensler. Alle som opplever det reagerer ulikt, men det kan vere godt å vite at det er normalt å føle seg tom og sorgfull. Det er også vanleg å ikkje hugse all den informasjonen du får ved undersøkinga og behandlinga, fordi det ikkje er så lett å ta i mot informasjon under ei påkjenning.

Årsaker til spontanabort

Spontanabort er vanleg. Opp til 20 % av alle svangerskap ender slik. Årsakene er mange. Det kan ha oppstått genetiske defektar (feil i arvestoffa) og misdanningar hos fosteret (50–75 % av tilfella). Det kan vere utviklingsfeil i morkaka. I nokon tilfelle kan infeksjonar kan vere forklaringa.

Ved mange spontanabortar kjenner vi ikkje forklaringa, men det er viktig å vite at det er ingenting du sjølv gjer eller ikkje gjer som framkallar aborten eller kan forhindra den. Helsevesenet kan heller ikkje gjere noko for å hindre naturens gong i slike tilfelle.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Symptom

Som regel har den gravide mistanke om at noko er galt fordi ho får små blødingar, menstruasjonsliknande smerter, eller at kjensla av å vere gravid blir borte. Ei bløding i løpet av dei tre første månadene kan vere ein trugande abort, men er det som oftast ikkje. Ein sjeldan gong kan symptom på abort vere heilt fråverande, og då blir det først oppdaga under ei rutineundersøking.

Diagnose

Diagnosen blir stilt ved at legen får opplysningar om svangerskapsforløpet så langt, og at det blir utført vanleg underlivsundersøking, ofte ved hjelp av ultralyd.Om lag seks veker ut i svangerskapet, kan vi måle storleiken på fosteret. Nokon gonger er det behov for å ta blodprøver. Graviditetshormonet (HCG) som blir målt med to dagars mellomrom, kan gi viktig informasjon.

Om nivået av graviditetshormonet stadig aukar, er det ofte teikn på at alt er som normalt i svangerskapet, men om nivået søkk, er det større sjanse for at du har ei spontanabort.

2. Under

Behandling

Kva slags behandling du får etter at vi har oppdaga spontanabort, blir bestemt ut frå kor langt du er i svangerskapet og som følgje av funna ved undersøkinga.

I eit svangerskap som har vart i kort tid, eller der kroppen din har støtt ut fosteret ut av seg sjølv, blir det som regel ikkje gitt behandling fordi livmora tømmer seg sjølv. I nokon tilfelle vil legen bestemme at du skal få medikamentell behandling.

Utskraping
Eit alternativ kan vere å ta utskraping frå livmora. Det blir gjort dersom det er rikeleg innhald i livmora eller dersom ei rikeleg bløding ikkje stoppar av seg sjølv i løpet av ein dag eller to. Slik kan vi korte ned tida og plagene bli redusert. Infeksjon er sjeldan. Symptom på infeksjon er feber, smerte og eventuelt aukande bløding.

Dersom du får symptom på infeksjon eller graviditetsfølelsen ikkje forsvinn, bør du ta kontakt med eigen lege / gynekolog eller Seksjon for generell gynekologi på Kvinneklinikken. Det vevet som blir fjerna ved utskraping blir nokon gonger sendt til undersøking for å vere sikker på at det verkeleg var snakk om ein graviditet.

Dersom svangerskapet har vart i lenger enn 13 veker (vi ser det ut frå storleiken på fosteret), kan du velje om det fosteret skal bli gravlagt, settast ned i ein anonym minnelund for aborterte fostre, eller bli behandla som biologisk materiale. Vi kan forklare deg nærmare om kva dette er snakk om dersom du ønskjer meir informasjon. 

 

3. Etter

Tida etterpå

Etter utskraping eller ved spontanabort, er det normalt å blø som ved ein liten menstruasjon i nokre dagar og opp til 2 veker. Nokon har også svake menstruasjonssmerter.

Du behøver ikkje ta nokre forholdsreglar med omsyn til fysisk aktivitet, men så lenge du blør er det naturleg å halde seg unna samleie og bad i badekar / symjehall. Du bør og bruke bind, ikkje tampong, for å unngå infeksjon i livmora.

Vi anbefaler at du ventar til etter første menstruasjon med å prøve å bli gravid igjen. Ei menstruasjonsbløding vil vanlegvis komme etter om lag ein månad, og kan vere litt kraftigare og litt meir smertefull enn elles.

Vil du begynne med p-piller kan du starte den dagen du har sjølve aborten eller utskrapinga skjer, eller dagen etter.

Ved behov kan du bli sjukemeld eit par–tre dagar i samband med spontanaborten.

Les meir om spontanabort på Helsebiblioteket sine nettsider

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.