HELSENORGE
Gynekologisk poliklinikk

Abort - planlagt abort

I Noreg har kvinner sjølv rett til å bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av dei tolv første vekene. Svangerskapets lengde blir rekna frå første dag av din siste menstruasjon.

Innleiing

Har du behov for rettleiing og samtale?

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte eit svangerskap kan opplevast som ei vanskeleg avgjersle å ta. Treng du nokon å snakke med kan du ringe Amathea som er ei statsfinansiert og gratis rettleiingsteneste. Du kan også få prevensjonsrettleiing og samtale etter abort, både etter spontan abort og etter sjølvbestemt abort.
Kontakt på telefon 90 65 90 60 eller chat på heimeside. Amathea har også kontor sentralt i Bergen.

Amathea - veiledningstjeneste for gravideTil deg som vurderer abort - informasjon frå helsenorge.no

Du kan ringe 23 32 70 00 for direkte vidarekobling til sjukehus eller rådgivingsteneste, og for å få relevant informasjon og rettleiing om regelverk og rettar.

Tilvising og vurdering

Alle kvinner som søker abort kan ta direkte kontakt med poliklinikk for å avtale time. Det er ikkje nødvendig med tilvising frå fastlege eller legevakt.

 

Før

Ventetid på sjukehuset

Sjølv om du har fått time på sjukehuset til ei gitt tid, vil det kunne ta litt tid.

Vi har også ein akutthjelpfunksjon som gjer at desse pasientane må bli prioritert, noko som kan føre til at timen din blir endra. Sett derfor av nokon timar den dagen du har fått avtale på sjukehuset.

Under

Abortmetoder

Det er to metodar for å avbryte svangerskapet: Kirurgisk og medikamentell. Medikamentell abort er i dag den mest vanlege abortmetoden. Kirurgisk abort blir kun utført i spesielle tilfelle.

Dei fleste sjukehusa tilbyr begge metodane, og det er fritt sjukehusval. Du kan kontakte sjukehuset og høyre kva metodar dei tilbyr.

Medikamentell abort

Medikamentell abort er i dag den mest vanlege metoden. Aborten startar ved at du får éin tablett med mifepriston (Mifegyne®) av sjukepleiar på Gynekologisk poliklinikk.

Verkestoffet i tabletten gjer at livmora ikkje lenger reagerer på kroppen sitt eige graviditetsbevarande hormon progesteron. Dermed blir den vidare utviklinga av graviditeten stansa. Når tabletten er tatt har aborten starta. Du bør då fullføre aborten.

Etter at du har tatt tabletten drar du heim, og vi anbefaler at du prøver å leve så normalt som mogleg. I løpet av dei neste to dagane kan du bli kvalm, begynne å blø og få menstruasjonsliknande smerter.

Etter to døgn skal du fullføre aborten. Du kan komme tilbake på sjukehuset, eller velje å fullføre heime dersom forholda ligg til rette for det. Kor hen du ønskjer å fullføre aborten må du bestemme i løpet av den første konsultasjonen på sjukehuset.

Medikamentell abort på sjukehuset

1-2 døgn etter at du har tatt den første tabletten, blir du lagt inn på dagavdelinga. Du set sjølv fire tablettar med misoprostol (Cytotec®) inn i skjeden, og tek deretter smertestillande tablettar.

Misoprostol gjer at livmora trekkjer seg saman. Dette kan gi ein del smerter, og kan opplevast på same måte som ved ein spontan abort. Vi prøver å gjere situasjonen så lite smertefull som mogleg, og tilbyr smertestillande medisinar etter behov.

I løpet av dei neste 4-6 timane vil dei fleste abortere. Du kan ete og drikke det du vil. Det er ein fordel at du er i aktivitet då dette får fortgang i prosessen. Sjølve aborten inneber bløding med koaglar / klumpar, og kan samanliknast med dei første dagane av ein menstruasjon, kanskje med litt sterkare smerte. Dei fleste reiser heim same dag.

Brosjyre - Abort på sjukehuset

Medical abortion at the hospital

Medikamentell abort heime

Ved dei aller fleste sjukehusa kan friske kvinner velje å fullføre aborten heime dersom svangerskapet har vart under 9 veker. Du må ha ein vaksen person hos deg den dagen du aborterer. Gangen i aborten heime er slik som ved innlegging på sjukehus.

Du får med deg Cytotec® som du skal setje inn i skjeden om morgonen to dagar etter du fikk Mifegyn. Deretter tek du smertestillande tablettar som du har fått med deg frå poliklinikken. 

Brosjyre - Medikamentell heimeabort

Medical abortion at home

Etter ein medikamentell abort

Etter aborten vil dei fleste blø mindre og mindre i 2-3 veker. Så lenge du blør skal du bruke bind, ikkje tampong. Du bør unngå samleie dei 2 første vekene i etterkant av aborten, eller så lenge du blør. Om du treng sjukmelding utover eigenmelding, kan du bli sjukemeld i 1-2 dagar frå og med den dagen du tek Cytotec.

Det er vanlegvis lite biverknader ved behandlinga. Dei mest vanlege plagene er rikeleg bløding og magesmerter. Faren for infeksjon er låg.

Etter

Etterkontroll

Det er ingen legekontroll etter aborten. Du har fått med deg ein graviditetstest. Du skal sjølv kontrollere at denne er negativ 28 dagar etter inntak av Mifegyne.

Dersom graviditetstesten er positiv, skal du gå til fastlegen din og ta ein blodprøve (serum HcG). Prøven måler nivået av svangerskapshormon i blodet ditt og fortel oss om behandlinga har vore vellukka. Den vil også kunne avdekke eventuelle komplikasjonar / utilstrekkeleg behandling, som fastlegen din vil følgje opp.

Det er viktig at du tar denne graviditetstesten for å vere sikker på at svangerskapet er avslutta. Dersom du ikkje gjer det, er dette på eige ansvar.

Etter ein abort

Kvinner har eggløysing som normalt etter aborten, og du kan derfor bli gravid to veker etter behandlinga. Av den grunn blir det tilrådd at du startar med prevensjon rett etter aborten. Sjukepleiar informerer deg om prevensjon, og du får tilbod om e-resept.

Reaksjonar på å ta abort

Kvinner reagerer ulikt på det å ta abort. Dei fleste vil føle seg letta etter inngrepet, men samtidig er det ikkje uvanleg å føle vemod. Ei blanding av ulike følelsar er også ein vanleg reaksjon.

For dei fleste vil det vera til hjelp å snakke med sine næraste. Du kan også kontakt fastlegen din eller  Amathea om du ønsker nokon å snakke med.

Relaterte lenker

Til deg som vurderer abort - informasjon frå helsenorge.noLov om svangerskapavbrotRutiner ved svangerskapsavbrudd (pdf)

Sex og samfunn - Senter for ung seksualitet

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor blant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?