HELSENORGE

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Her finn du lenker til det som gjeld PPT (pedagogisk-psykologisk tenester i kommunen) innan dei sju forløpa for barn og unge med psykiske helseplager.

Fann du det du leita etter?