HELSENORGE

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest (RAAO - Helse Vest)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest (RAAO-Helse Vest) er ein tverrfagleg allergologisk poliklinikk som skal supplere den allergologiske verksemda ved andre avdelingar på sjukehuset, og i regionen.

Fann du det du leita etter?