Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO - Helse Vest)

Hovudoppgåvene til Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest (RAAO-Helse Vest) er utdanning og opplæring av helsepersonell, pasientar, pårørande og befolkninga generelt om allergiske sjukdommar, og om utgreiing og behandling.

Fann du det du leita etter?