Rådgivning

NSMDM er Norges nasjonale kompetansesenter i maritim- og dykkemedisin. Vi er her for å dele vår kompetanse med alle som spør.

Foto: Flåte på havet
 

​Hvem vi gir råd til

 • Myndigheter
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Kystverket
  • Havarikommisjonen
  • Arbeidstilsynet
  • Helsedirektoratet
 • Arbeidsgivere
  • Organisasjoner
  • Enkeltindivider
 • Arbeidstakere
  • Organisasjoner
  • Enkeltindivider
 • Næringslivet
 • Utdanningsinstitusjoner
  • Universiteter
  • Høyskoler
  • Fagskoler
 • Forsikringsbransjen
 • Leger
  • Sjømannsleger
  • Petroleumsleger
  • Dykkerleger
 • Rettsvesen
  • Klienter og deres advokater
  • Sakkyndiguttalelser
 • Internasjonalt
  • EUs organer
  • FN-organer i maritim sektor

Hva vi gir råd om

 • Seleksjonsmedisin
 • Telemedisin
 • Medisinske forhold ved ekspedisjonsplanlegging
 • Arbeidsmedisin på maritime arbeidsplasser
 • Rederihelsetjeneste
 • Infeksjonsforebygging til sjøs

Kontaktinforamasjon

Telefon sentralbord i Helse Bergen:
55 97 50 00

Leiar - Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin:
Jon Magnus Haga
55 97 38 62

Kurskoordinator:
Anne Gurd Lindrup 
481 18 040

Eksempler på arbeid

 • Utforming av helsekrav for sjøfolk
 • Utforming av helsekrav for loser
 • Utforming av helsekrav for dykkere
 • Forberedelse av pg support til  Kontiki II-ekspedisjonen
 • Foreberedelse av og support til Joides Resolution leteboring
 • Uttalelse til SHT i forbindelse med havarisaker
 • Rådgivning til EU OSHA (Bilbao) om helserisiko ved conatinerhåndtering i havn (fumigation)
 • Utvikling av internasjonale retningslinjer (IMO/ILO)
  • Helsekrav for sjøfolk
  • Guidelines for ships cooks
  • International Medical Guide for Ships

 

Les mer om oss

Fann du det du leita etter?