HELSENORGE

Om Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Senteret er opprettet etter mandat fra Stortinget (St.prp. nr. 1, 2003-2004) og er det eneste av sitt slag i Norge.

​Senteret drifter den telemedisinske legevaktsordningen for sjøfolk, Radio Medico, og har en seleksjonsmedisinsk poliklinikk. Sentret har dessuten en betydelig kurs-, forskning- og utviklingsaktivitet og står bak flere maritimmedisinske læreverk og beslutningsstøtteverktøy for sjøfolk. Senteret fungerer som rådgiver til Sjøfartsdirektøren og til Kystverkdirektøren innen medisinske spørsmål.

Ledelse og administrasjon

Leiar - Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
Jon Magnus Haga
55 97 38 62 

Kurskoordinator
Anne Gurd Lindrup 
481 18 040


 

Fann du det du leita etter?