HELSENORGE

Sykdom og skade på sjøen

Hva blir sjøfolk syke av på sjøen? Hvordan skader de seg? I dette forskningsprosjektet tar vi utgangspunkt i data fra Radio Medico – legevakten til sjøs for å forstå mer av helseutfordringene på havet.

Forskningsgruppen ledes av Jon Magnus Haga

Studier ved hyperbart laboratorium for cellekulturer

Fann du det du leita etter?