HELSENORGE

Forskning og utvikling

Vi har flere aktive forsknings- og innovasjonsmiljøer innen våre fagområder og bistår både offentlige og private aktører med hendelsesutredninger og konsulenttjenester
Foto: Kon Tiki

Senteret driver forskning og rådgivning innen maritim medisin og dykkemedisin

Forskningen i senteret er viktig for å kunne gi gode og oppdaterte helsetjenester til sjøfolk og yrkesdykkere, bidra til å utvikle maritim medisin og dykkemedisin, og for å gi gode rådgivningstjenester.

Innenfor maritim medisin har vi forskning på

  • Seleksjonsmedisin
  • Registerstudier

Senteret arbeider med å få etablert et Norsk Maritim Helseregister. Hensikten er å samle helsedata om sjømenn for å gi et faglig godt grunnlag for seleksjon, HMS-tiltak, forskning og utvikling.

Yrkesdykking og forskning innenfor dykkemedisin

Den dykkemedisinske forskningen er fokusert mot yrkesdykking, både utaskjærs og innaskjærs

  • Epidemiologiske studier av yrkesdykkere
  • Fysiologiske, cellulære og biokjemiske responser på dykking

Sentret har et hyperbart cellelaboratorium for eksperimentelle studier. Her kan vi studere effekter av trykk, oksygen, ulike inerte gasser og dekompresjon på cellulære og biokjemiske funksjoner. Vi forsker i hovedsak på modellsystemer som er relevant for å forstå helseeffekter på nerve- og hjerte-kar systemet.


Tidsskriftet International Maritime Health


Forside International Maritime Health
Senteret er med på å utgi det eneste engelskspråklige fagfellevurderte og indekserte tidsskrift i maritim medisin. Tidsskriftet International Maritime Health utgis i Gdynia, Polen. Her kan du lese siste utgave av tidsskriftet. 

 Yrkesmedisinsk Avdeling er med i stiftelsen International Maritime Health Foundation som utgir tidsskriftet.
Fann du det du leita etter?