Forskning og utvikling

Vi har flere aktive forsknings- og innovasjonsmiljøer innen våre fagområder og bistår både offentlige og private aktører med hendelsesutredninger og konsulenttjenester
Foto: Kon Tiki

Vi driver forskning innen:

 • Fargesyn og synstesting av sjøfolk
 • Studier ved hyperbart laboratorium for cellekulturer
 • Seleksjonsmedisin
 • Epidemiologiske studier av yrkesdykkere
 • Fysiologiske endringer ved dykking - prospektive studier av yrkesdykkere
 • Humane studier av hyperoksiske effekter ved dykking
 • Biokjemiske mekanismer ved dykking - eksperimentelle studier ved bruk av cellemodeller
Sentret har et hyperbart cellelaboratorium for eksperimentelle studier. 

 

Senteret arbeider med å få etablert en Norsk Maritim Helseregister. Hensikten er å samle helsedata om sjømenn for å gi et faglig godt grunnlag for seleksjon, HMS-tiltak, forskning og utvikling.


Eksempler på rådgiving:

 • Utforming av helsekrav for sjøfolk
 • Utforming av helsekrav for loser
 • Utforming av helsekrav for dykkere
 • Forberedelse av pg support til  Kontiki II-ekspedisjonen
 • Foreberedelse av og support til Joides Resolution leteboring
 • Uttalelse til SHT i forbindelse med havarisaker
 • Rådgivning til EU OSHA (Bilbao) om helserisiko ved conatinerhåndtering i havn (fumigation)
 • Utvikling av internasjonale retningslinjer (IMO/ILO)
  • Helsekrav for sjøfolk
  • Guidelines for ships cooks
  • International Medical Guide for Ships


 

Tidsskriftet International Maritime Health


Forside International Maritime Health
Senteret er med på å utgi det eneste engelskspråklige fagfellevurderte og indekserte tidsskrift i maritim medisin. Tidsskriftet International Maritime Health utgis i Gdynia, Polen. Her kan du lese siste utgave av tidsskriftet. 

 
Yrkesmedisinsk Avdeling er med i stiftelsen International Maritime Health Foundation som utgir tidsskriftet.



Vitenskapelig arbeider fra senteret:

Doktorgrader

Artikler

 • Horneland, AM. Et al. 2019. Establishment of the International Maritime Health Foundation: the next step in scientific publishing in maritime health. International Maritime Health, 69, 3;153-156.
 • Hesthammer, R., Eide, T., Thorsen, E., Svardal, A.M. and Djurhuus, R. 2019. Decrease of tetrahydrobiopterin and NO-generation in endothelial cells exposed to simulated diving. Undersea Hyperb. Med., 46: 159-169.
 • Hesthammer, R., Eide, T., Thorsen, E., Svardal, A.M. and Djurhuus, R. 2019. Hyperoxia and lack of ascorbic acid deplete tetrahydrobiopterin without affecting NO generation in endothelial cells. Undersea Hyperb. Med., 46: 509-519.
 • Åsmul K., Irgens, Å., Grønning, M., Møllerløkken, A. 2017. Diving and long-term cardiovascular health. Occup. Med. (Lond). 67:371-376.
 • Irgens, Å., Troland, K., Grønning, M. 2017. Female professional divers. Similarities and differences between male and female professional divers. Int. Marit. Health., 68: 60-67.
 • Irgens, Å., Troland, K., Djurhuus, R. and Grønning, M. 2016. Diving exposure and health effects in divers working in different areas of professional diving. Int. Marit. Health, 67: 235-242.
 • Irgens, Å., Djurhuus, R. and Grønning, M. 2015. Mortality among retired offshore divers in Norway. Int. Marit. Health, 66: 93-96.
 • Irgens, Å., Troland, K., Thorsen, E., Grønning, M. 2013. Mortality among professional divers in Norway. Occup. Med. (Lond), 63: 537-543.
 • Irgens, Å., Grønning, M. 2013. Cancer risk among professional inshore divers in Norway. Int. Marit. Health. 64: 202-206.
 • Sundal, E., Irgens, Å., Troland, K., Thorsen, E., Grønning, M. 2013. Prevalence and causes of loss of consciousness in former North Sea occupational divers. Int. Marit. Health, 64:142-147.

Andre publikasjoner

 • Carter, T. 2020. From Sail to Steam. Changing health risks and requirements for seafarers. Topmast; 11-15.
 • Recommendations for Ship Medical Facilities.
 • Bråtveit, M., Djurhuus, R., Kirkeleit, J. and Hollund, B.E. 2018. Review of human health risks and prevention practises during handling of fumigated containers in ports. Report for the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), Dept. Occup. Med., Haukeland University Hospital, Bergen, Norway, 53 pp. ISSN: 1831-9343; ISBN: 978-92-9496-814-2; doi: 10.2802/16959.
 • Djurhuus, R. og Bråtveit, M. 2018. Skadedyrbekjempelse med pesticider – en risikofaktor for havnearbeidere og skipsmannskap. Navigare, 2-2018: 22-24.
 • Bråtveit, M., Djurhuus, R., Kirkeleit, B.E. og Hollund, B.E. 2017. Fraktkontainere og pesticider, - helsefare ved tømming?. Yrkeshygienikeren, 3-2017: 3-6.
 

Fann du det du leita etter?