Forsking og publikasjonar

Her kan du lese meir om forsking og publikasjonar om hyperbar oksygenbehandling (HBO) ved Seksjon for hyperbarmedisin.

Kammer. Foto.
 

​Pågåande forskingsprosjekt

1. RICH-ART

RICH-ART is a controlled and randomized study administrated by the Sahlgrenska Academy and Sahlgrenska University Hospital in close collaboration with several Nordic hyperbaric centers. 


The primary objective of RICH-ART is to assess the relief of symptoms after HBO therapy in patients with cystitis due to radiation treatment for cancer in the pelvic area.

2. Infecta

Infecta is an EU project which aims at applying a systems medicine approach to elucidate the complex host and pathogen signatures that dictate severe bacterial tissue infections.

3. Kvifor vert pasientar som får HBO-behandling nærsynte?

Forbigåande synsendringar i form av nærsyntheit er ein vanleg biverknad ved hyperbar seriebehandling. Synsendringane kan skuldast endringar i øyelinsa, men det er ikkje kartlagt nøyaktig kor endringane i øyet som medfører denne biverknaden skjer. 


For eventuelt å kunne førebygge slike endringar må man kjenne betre til mekanismane for endringane og kor i øyet dei er lokalisert. 


Vitenskapelege artiklar


 

Organisasjonar

Faglitteratur
 

  • Jain Kewal K, 2009, Textbook of Hyperbaric Medicine, Hogrefe & Huber Publishers, ISBN 978-0-88937-361-7 

  • Larson-Lohr Valerie, Norvell Helen C, 2002,  Hyperbaric Nursing, Best Publishing Company, ISBN1-930536-00-3

  • Mathieu Daniel, 2006, Handbook on Hyperbaric Medicine, Springer, ISBN-10 1-4020-4376-7 

  • Ørnhagen Hans, Dykerimedicin og Hyperbar fysiologi, Studentlitteratur 2011, ISBN 978-91-44-05827-6
Fann du det du leita etter?