Fysioterapi og tverrfaglege tenester, Voss

Avdelinga er organisert som ei støtteeining på Voss sjukehus. I tillegg til pasientarbeidet har avdelinga fleire ulike oppgåver. Mellom anna gjev me ut årleg ei utgåve av bladet / avisa REHAB INFO med ulike tema i fokus.
Me arrangerar årleg ein rehabiliteringskonferanse saman med samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde.
Fann du det du leita etter?