HELSENORGE

Dialyseavdelinga Voss

Pasientar med dialysetrengjande nyresvikt får anlagt blodtilgang og startar med behandling på Haukeland universitetssjukehus sin dialyseavdeling, men blir etter få dialysar overflytta til Voss Sjukehus.

Fann du det du leita etter?