Voss sjukehus

Voss sjukehus har eit ansvar som lokalsjukehus for Voss, Vaksdal, Kvam, Ulvik og Eidfjord, og har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde og gynekologi. Sjukehuset er ein del av Helse Bergen HF og har tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus. Under den pågåande Korona-situasjonen vil Voss sjukehus behandle pasientar frå eige sjukehusområde.

 


helikopter og personer ved sjukehuset
 
Les meir om Voss sjukehus

Voss sjukehus

Voss sjukehus er eit lokalsjukehus med akuttfunksjonar innan generell gynekologi, generell kirurgi, generell indremedisin og fødeavdeling. Ved sjukehuset er det psykiatrisk rehabiliteringsteam og barne- og undomspsykiatrisk poliklinikk.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Voss sjukehus ligg i Sjukehusvegen.

Telefon
56 53 35 00
Faksnummer 56 51 30 72
E-post
Postadresse
Voss sjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Voss sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 16(Kart)
5704 Voss
Telefon
56 53 35 00

Slik kjem du til Voss sjukehus

Bil

Reisetid til Voss frå:

 • Bergen med bil, ca. 1 t 30 min.
 • Flesland med bil, ca. 1 t 45 min.
 • Stavanger med bil, ca 6 t 30 min.
 • Oslo med bil, ca 6t 30min

Buss

​​Kjem du frå Hardanger eller Sogn, er buss ein alternativ reisemåte:

Det går buss frå sentrum til sjukehuset. Rute 965 stoggar ved sjukehuset og Rute 964 stoggar i Ringheimsvegen, nokre minutt gåtid frå sjukehuset. For nærare informasjon om rutetider, sjå Skyss sin ruteplanleggar  for rutene 964 Ringebuss Skjerpe/Sivlevegen og 965 Sentrumsringen. 

Parkering på sjukehusområdet

​​Det er parkeringsavgift på sjukehusområdet måndag – fredag mellom kl 09.00-17.00.

Prisar 

Kr 15 ,- pr. time og kr 40,- pr. døgn. Langtidsparkering inntil 7 døgn er mogleg. 
Du kan betale med kort, kontant eller mobil.

Sjukehuset har ikkje tilbod om lading av el-bilar for pasientar. Ladestasjonar finn ein i sentrum og ved Tinghuset, i parkeringshuset Vossapark og i Strandavegen .  

Taxi

​​Voss Taxi
Telefon ​56 51 13 40​

Tog

​Voss ligg ved Bergensbanen og det går hyppig tog mellom Voss og Bergen. 

Reisetid til Voss frå: 

 • Oslo med tog, ca. 5 t 30 min.
 • Bergen med tog, ca 1t og 20min

Informasjon om togtider finn du på NSB sine nettsider.

Praktisk informasjon

Besøkande ved Voss sjukehus

Kontakt personalet dersom du kjem utanom visittid eller vedkommande pasient er isolert. Nokre viktige hugsereglar:

 • Ta ikkje med potteplantar til pasientar.
 • Unngå å sitje på sengekanten, bruk stol.
 • Vær nøye med hygiene, vi tilrår vask av hendene etter besøk hjå inneliggjande pasientar.

Besøkstider ved Voss sjukehus

​​​Generell besøkstid
​15:00 - 16:00 og 18:00 - 19:00

Intensivavdeling
​Vend dykk i vaktrommet for avtale om besøk​

Føde-/barselavdelinga
Fast kviletid mellom kl. 12.00 - 15.00 - ingen visitt i dette tidsrommet.
Pappa og ev. syskjen kan koma på visitt heile dagen fram til kl. 20.00​, utanom i kviletida

Andre besøkande:
kl. 15.00 - 16.00
kl. 18.00 - 19.30

Kva bør du ta med deg til sjukehusopphaldet

Det er ikkje så mykje du treng å ta med deg til sjukehuset, men enkelte ting bør du ha med. Her er ei hugseliste som kan vere til nytte. 

 • Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få tilsvarande medisin frå apoteket.
 • Ta også med ei liste over all medisinen du brukar, ikkje berre den faste. Sovetablettar, smertestillande, avføringsmiddel og P-piller er òg viktig å informere om, det same gjeld alle former for alternativ behandling og kosttilskot.
 • Morgonkåpe eller romsleg treningsbukse med strikk i livet som kan regulerast. 
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske årsaker er det ikkje lov å gå barbeint på sjukehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemiddel som du er avhengig av, for eksempel stokk, krykker, rullator eller rullestol.
 • Ikkje ta med pengar og verdisaker. Kort kan nyttast i kantina og i automat for litt snacks, småmat og toalettartiklar.
 • På sjukehus er strenge krav til hygiene ein viktig faktor for å kunne gi god behandling til pasientane våre. Det er derfor eit generelt forbod mot å ta med dyr inn i bygningar på sjukehusområdet

Kven møter du på sjukehuset

Her finn du litt informasjon om kven du vil møte, og litt om kva reglar som gjeld for deg som pasient når du er innlagt på sjukehus.

​​Pasientar som blir innlagt for øyeblikkeleg hjelp har ikkje moglegheit til å planlegge sjukehusopphaldet. Men dersom du mottar innkalling på førehand, kan det vere greit å førebu seg litt.

Personalet har namneskilt med tittel, slik at du skal kunne sjå kva yrkesgruppe kvar enkelt tilhøyrer. Du kan sjølvsagt også spørje vedkomande direkte viss du er i tvil om kven du møter. Her er ei liste over dei yrkesgruppene du vanlegvis vil møte på sjukehuset:
​​​

 • Lege ​og sjukepleiar har hovudansvaret for deg når du er innlagt på sjukehus​
 • ​Bioingeniør kjem til avdelinga kvar morgon for å ta blodprøvar eller andre prøvar
 • Radiograf førebur og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkingar av deg på Radiologisk avdeling.
 • Fysioterapeut hjelper deg med å førebygge funksjonsvanskar som følge av for eksempel operasjonar. Kan også hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne, eller til å lære deg å leve vidare med endra funksjonsnivå.
 • Ergoterapeut hjelper deg med å fungere best mogleg i dagleglivet etter skade og sjukdom, og legg til rette praktisk hjelp.
 • Sosionom gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instansar, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombodet.
 • Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å leggje om kosthaldet dersom nødvendig.
 • ​Studentar og spesialistkandidatar. Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.

Mattilbod

Kantina er for tida dessverre stengt for pasientar og pårørande, men du finn automatar med mineralvatn, diverse snacks, meieriprodukt og toalettartiklar i korridoren inn til kantina i 1. etg.

Betaling med kort eller vipps.

Pasientinformasjon

​Voss sjukehus er lokalsjukehus med akuttfunksjon for kommunane Kvam, Ulvik, Eidfjord, Voss, Vaksdal. Vi skal primært sikre innbyggjarane i lokalsjukehusområdet rask tilgang til undersøking, behandling og pleie. Det skal ha høg standard og vere ein stad der pasientar kjenner omsorg, varme og tryggleik.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi skal syte for å fylgje med i den medisinske utviklinga og samarbeide med andre sjukehus og primærhelesetenesta til beste for innbyggjarane.

Dagpasient
Her møter du på 5-døgnsposten. i 4. et. hovedinngang. Du vil omgåande bli klargjort til operasjon. Etter operasjonen blir du overvåka på 5-døgnsposten.
Når du er vaken og klar, vil du bli tilbydt mat og drikke, og kan reise heim.


Heildøgnspasient
Skal du innleggjast på sjukehuset, møter du i mottaksavdelinga, inngang via Somatisk poliklinikk/Legevakt på oppsida av sjukehuset.
På innleggingsdagen blir det teke opp journal, teke blodprøvar, evt. diverse undersøkjingar.
Du vil få informasjon av både sjukepleiar og lege om kva som skal skje vidare med deg under opphaldet samt avdelinga sine rutinar.

Telefon

Du kan ringe avdelinga om du vil snakke medpasienten. Om du har mobiltelefon, kan du bruke denne. Vis omsyn til medpasientar ved all telefonbruk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Dupuytrens kontraktur - operasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/dupuytrens-kontraktur-operasjonDupuytrens kontraktur - operasjonDDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjonDupuytrens kontraktur, operasjon
Fedme hos voksne - Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/fedme-hos-voksne-vossFedme hos voksne - VossFFedme hos voksneFedme hos voksneFedme hos voksneFedme hos voksne
Fedmeoperasjon - gastric bypasshttps://helse-bergen.no/behandlinger/fedmeoperasjon-gastric-bypassFedmeoperasjon - gastric bypassFFedmeoperasjon - Gastric bypassFedmeoperasjon - Gastric bypassFedmeoperasjon - Gastric bypassFedmeoperasjon - Gastric bypass
Fedmeoperasjon - gastric sleevehttps://helse-bergen.no/behandlinger/fedmeoperasjon-gastric-sleeveFedmeoperasjon - gastric sleeveFFedmeoperasjon - Gastric sleeveFedmeoperasjon - Gastric sleeveFedmeoperasjon - Gastric sleeveFedmeoperasjon - Gastric sleeve
Fedmeoperasjon - mini-gastric bypasshttps://helse-bergen.no/behandlinger/fedmeoperasjon-mini-gastric-bypassFedmeoperasjon - mini-gastric bypassFFedmeoperasjon - Mini gastric bypassFedmeoperasjon - Mini gastric bypassFedmeoperasjon - Mini gastric bypassFedmeoperasjon - Mini gastric bypass
Fjerning av livmortapp (konisering)https://helse-bergen.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-koniseringFjerning av livmortapp (konisering)FFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, koniseringFjerning av livmortapp, konisering
Fødsel, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/fodsel-vossFødsel, VossFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Glukosebelastningstest, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/glukosebelastningstest-vossGlukosebelastningstest, VossGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Gynekologiske fistlar, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/gynekologiske-fistlar-vossGynekologiske fistlar, VossGGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistler
Igangsetting av fødsel, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-vossIgangsetting av fødsel, VossIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Karpaltunellsyndromhttps://helse-bergen.no/behandlinger/karpaltunellsyndromKarpaltunellsyndromKKarpaltunnelsyndromKarpaltunnelsyndromKarpaltunnelsyndromKarpaltunnelsyndrom
Keisarsnitt, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/keisarsnitt-vossKeisarsnitt, VossKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Menstruasjonsblødingar, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/menstruasjonsblodingar-vossMenstruasjonsblødingar, VossMMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødninger
Muskelknutar på livmora, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/muskelknutar-pa-livmora-vossMuskelknutar på livmora, VossMMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmoren
Navlebrokk, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/navlebrokk-vossNavlebrokk, VossNNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokkNavlebrokk
Operasjon ved anstrengelseslekkasje, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/operasjon-ved-anstrengelseslekkasje-vossOperasjon ved anstrengelseslekkasje, VossOUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasje
Overvaking av barn i mors mage, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mage-vossOvervaking av barn i mors mage, VossOOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Reduksjon av livmorslimhinnen, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/reduksjon-av-livmorslimhinnen-vossReduksjon av livmorslimhinnen, VossRReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)
Svangerskapsdiabetes, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-vossSvangerskapsdiabetes, VossSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Triggerfingerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/triggerfingerTriggerfingerTTriggerfingerTriggerfingerTriggerfingerTriggerfinger
Ultralydundersøking i svangerskapet, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/ultralydundersoking-i-svangerskapet-vossUltralydundersøking i svangerskapet, VossUUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Urinlekkasje hos kvinner, Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/urinlekkasje-hos-kvinner-vossUrinlekkasje hos kvinner, VossUUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinnerUrinlekkasje hos kvinner
Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon
Vippetest (tilt-test), Vosshttps://helse-bergen.no/behandlinger/vippetest-tilt-test-vossVippetest (tilt-test), VossVVippetestVippetestVippetestVippetest

Akuttmottak og legevakt Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-vossAkuttmottak og legevakt Voss
Fysioterapi Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fysioterapi-vossFysioterapi Voss
Fødeavdeling Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-vossFødeavdeling Voss
Kirurgisk 5-døgnspost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-5-dognspost-vossKirurgisk 5-døgnspost Voss
Kirurgisk sengepost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-sengepost-vossKirurgisk sengepost Voss
Medisinsk avdeling post 1 - Voss https://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-vossMedisinsk avdeling post 1 - Voss
Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-bup-vossPsykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss
Rehabilitering og tverrfaglege tenester Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/rehabilitering-og-tverrfaglege-tenester-vossRehabilitering og tverrfaglege tenester Voss
Røntgen Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/rontgenavdelinga-vossRøntgen Voss

Fann du det du leita etter?