HELSENORGE

Voss sjukehus

Voss sjukehus har eit ansvar som lokalsjukehus for Voss, Vaksdal, Kvam, Ulvik og Eidfjord, og har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde og gynekologi. Sjukehuset er ein del av Helse Bergen HF og har tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus. Under den pågåande Korona-situasjonen vil Voss sjukehus behandle pasientar frå eige sjukehusområde.

 


Fann du det du leita etter?