Bilder fra Tertnes

 
​​Seksjon Tertnes ligg landleg til på Tertnes og har tre postar under same tak. Seksjonen har store areal, både ute og inne.
 

Når du kjem til Tertnes skjer dette vanlegvis saman med følge. Du vil då bli møtt av våre tilsette i mottaket, sengepost 1.
 

Alle pasientromma har eige bad. 


Daglegstove på sengepost 1.
 

Seksjonen har tre uteområde med gjerde rundt for dei som ikkje kan bevege seg utanfor bygget åleine. 

 
Kjøken på sengepost 1. Her kan pasientane lage mat om dei vil. Varme måltid blir leverte til avdelinga. ​


Vaktrommet har store vindauge slik at det alltid skal vere enkelt å kome i kontakt med dei tilsette. 
 

Kjøkenet på post 2.
 

Pasientane møter behandlaren ein til ein. 
 

Seksjonen har treningsrom.


​Pasientane kan nytte eit eige aktivitetsrom.

 
​Daglegstova i familieambulatoriet.

 


Utsikt frå eit av romma i familieambulatoriet.​
 

Her er mange av dei tilsette i familieambualatoriet.
Fann du det du leita etter?