HELSENORGE

Rusmedisin Skuteviken

Seksjon Skuteviken tilbyr kjønnsdelt avrusing, stabilisering og langtidsbehandling. Seksjonen har eit tverrfagleg samansett personale som består av blant anna psykologar, lege/psykiater, sosionomar, sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeutar, erfaringskonsulentar, fysioterapeut og helse- og treningsterapeut.
Vi samarbeider om å legge forholda til rette for at du skal få den behandlinga du har behov for.

Fann du det du leita etter?