HELSENORGE

Rusmedisin Skuteviken

Seksjon Skuteviken tilbyr kjønnsdelt avrusing. Seksjonen har eit tverrfagleg samansett personale som består av blant anna psykologar, lege/psykiater, sosionomar, sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeutar, erfaringskonsulentar og helse- og treningsterapeut. Vi samarbeider om å legge forholda til rette for at du skal få den behandlinga du har behov for.

Fann du det du leita etter?