Rusmedisin Seksjon forsking

Det har i dei seinaste åra vore ei aukande satsing på forsking og kvalitetsutvikling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).

Avdeling for rusmedisin (AFR) er involvert i fleire ulike forskings- og kvalitetsutviklingsprosjekt og samarbeider mellom anna med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

5 ansatte på taket
 
Les meir om Rusmedisin Seksjon forsking

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Forskings- og kvalitetssikringsprosjekt

Fann du det du leita etter?