Rusmedisin Poliklinikk Kanalveien

Dette er eit behandlingstilbod for personar som har, eller står i fare for å utvikle, eit problematisk forhold til rusmidlar eller pengespel. 

4 prsoner sitter rundt et bord
Foto: Cecilie Bannow
Les meir om Rusmedisin Poliklinikk Kanalveien

Rusmedisin Poliklinikk Kanalveien

Poliklinikken i Kanalveien 5 tilbyr utredning og behandling til menneske med rus- og avhengigheitsproblem, og til deira pårørande. Vi er til saman 40 tilsette med ulik fagbakgrunn, deriblant psykologar, legar, sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, musikkterapeut og merkantile. Alle behandlarar hos oss jobbar tverrfagleg for å gi best mogleg hjelp til våre pasientar. For dei fleiste pasientar og pårørande vil behandlinga finne stad i poliklinikken. Behandling kan til dømes bestå av samtaleterapi, gruppebehandling, sosialfagleg oppfølging (til dømes samarbeid med NAV eller andre tenester) eller musikkterapi, for å nemne noko.

Vi har også jobbspesialistar som kan hjelpe den som ønskjer å kome seg ut i arbeidslivet. Enkelte av våre pasientar har i perioder behov for andre typer hjelp enn det poliklinikken kan tilby, til dømes innlegging i døgneining eller ambulant oppfølging. Ansvarleg behandlar på poliklinikken vil då hjelpe med å vurdere slike behov og eventuelt ordne slike tenester for den som treng det. 

Vi jobbar ut ifrå ulike terapiretningar avhengig av tilstand og behov, der kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, motiverande intervju, spillavhengigheit, musikkterapi og «Jobb Først» er sentrale metoder for behandling og oppfølging hos oss. 


Kontaktinformasjon

Besøkstider
måndag - fredag 08.00:15:30
Telefon
55 90 86 00
måndag - fredag 08:30 – 15:00
E-post
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen

Kanalveien 5
Besøksadresse
Kanalveien 5(Kart)
5068 Bergen

Buss og bybane

Busser fra sentrum til Reperbanen:

Buss 51 (Bergen Bystasjon – Birkelandsskiftet)
Buss 67 (Bergen Bystasjon – Nordås-Søråshøgda)
Buss 83 (Øyjorden-Nesttun)

Nærmeste bybanestopp er Kronstad.

Parkering

​Det er dessverre ingen parkering rett utenfor poliklinikken vår i Kanalveien 5. Nærmeste parkering er i Kronstadparken parkeringshus, Fabrikkgaten 6.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Fann du det du leita etter?